20.7.2023 11:03:33
Slávnostné otvorenie nového roka


Vo štvrtok, 3. januára 2008, sa v barokovej sále zámku Dr. Radslava Kinského v Žďári nad Sázavou zišli predstavitelia vedenia firiem skupiny Železiarne Podbrezová Group, s predstaviteľmi a osobnosťami verejného a politického života regiónu, pri príležitosti otvorenia nového pracovného roku 2008.
Prítomných v úvode privítal a pozdravil predseda Predstavenstva a generálny riaditeľ ŽP Ing. Vladimír Soták. Vo svojom príhovore poďakoval členom vedenia a zamestnancom všetkých firiem za výborné výsledky uplynulého roka a poprial im mnoho zdravia a úspechov v novom roku. K jeho slovám sa pripojili aj podpredsedkyňa parlamentu ČR Miroslava Němcová, podpredseda parlamentu ČR Ján Kasal, senátor Jozef Novotný, poslanec Európskeho parlamentu Ivo Strejček a starosta mesta Žďár nad Sázavou Jaromír Brychta. Obzvášť príjemne pôsobili vety úprimného priania šťastia, zdravia a vzájomného československého porozumenia z úst majiteľa žďárskeho panstva grófa Dr. Kinského. O srdečnú atmosféru stretnutia sa postarali členovia detského speváckeho súboru Žďaráček, ktorí pod patrónom akciovej spoločnosti Žďas reprezentovali svoje mesto na medzinárodnom festivale v Španielsku.
Príjemné prostredie žďárskeho zámku vytvorilo priaznivú atmosféru pre vzájomnú diskusiu a nepochybne prispeje k ďalšiemu prehĺbeniu dobrej spolupráce na všetkých úrovniach nášho života.Autor (zdroj): Stanislav Ružička