20.7.2023 11:03:33
Študentské okienko: V deň otvorených dverí alebo Priatelia prichádzajú cez dvere

Dvere Súkromného SOU hutníckeho ŽP a.s. a Súkromného gymnázia ŽP v Podbrezovej sa 18. decembra 2007 otvorili pre verejnosť, priateľov, záujemcov i zvedavcov. Najväčšiu časť návštevníkov, asi 140, tvorili žiaci základných škôl v regióne. Ale prišli sa pozrieť aj žiaci a ich rodičia z Banskej Bystrici, Zvolena, Prievidzi, či Prakoviec. Pre účastníkov bol pripravený bohatý a rozmanitý program. Nechýbali ukážky vyučovacích aktivít zo slovenského jazyka, matematiky a odborných predmetov, netradičné pokusy z prírodovedných predmetov, didaktické hry a iné zaujímavé prezentácie z činnosti žiakov a ich učiteľov. Veľký záujem bol o nové multimediálne učebne, kde si odvážlivci mohli overiť svoje vedomosti na testoch z anglického a nemeckého jazyka.

Športovcov zaujali ukážky talentových skúšok s možnosťou vyskúšania si ich obtiažnosti a tiež posilňovňa s novými posilňovacími strojmi.
V priateľskej atmosfére získavali návštevníci informácie priamo od vedenia, učiteľov a žiakov školy o podmienkach štúdia, kritériách prijatia i o možnostiach uplatnenia absolventov. Zaujímali sa najmä o nové odbory – mechanika mechatronika na SOU a informatika na gymnáziu. Pripravené bolo aj množstvo propagačných materiálov. Medzi týmito materiálmi nechýbalo ani vianočné číslo PODBREZOVANA, v ktorom už tradične bola dvojstrana venovaná SSOUH ŽP a.s. a SG ŽP.Autor (zdroj): PaedDr. Katarína Zingorová