20.7.2023 11:03:33
V novom roku slovami riaditeľov


Začiatok každého nového kalendárneho roka so sebou prináša očakávania, túžby, priania. S novým rokom sa ten predchádzajúci končí a to je čas na jeho zhodnotenie, na obzretie sa za jeho úspechmi, úskaliami, za jeho dôležitými medzníkmi. V tomto duchu hodnotili uplynulý rok 2007 riaditelia dcérskych, či strategických spoločností ŽP Group a na záver vyslovili svoje priania a očakávania do nového roku 2008:


Ing. Miroslav Šabart,
generálny riaditeľ ŽĎAS, a.s.
- Ak podľa predbežných výsledkov v krátkosti zhodnotím minulý rok, môžem povedať, že bol úspešnejší ako hospodársky mimoriadne úspešný rok 2006. Výsledok hospodárenia bude v konečnom objeme prekročený minimálne o 94 percent, v porovnaní s plánom. Objem tržieb presiahne 3,375 miliardy českých korún a objem vývozu prekročí 57 percent z celkových tržieb.
Dobré výsledky, ktoré prekročili plány, dosiahli všetky úseky spoločnosti ŽĎAS. Pozitívny vývoj hospodárenia a dobré vyhliadky splnenia hospodárskych ukazovateľov, boli pre predstavenstvo spoločnosti zárukou na vyplatenie vianočného príspevku a pre odsúhlasenie vyplatenia motivačnej zložky, za prekročenie výsledku hospodárenia.
Rok 2008 je z hľadiska počtu zákaziek zabezpečený na 70 percent.
Náročnou úlohou pre nás bude zabezpečenie montáže a a sprevádzkovanie významných zákaziek, ktorých výroba začala už v roku 2007. Ide najmä o najväčšiu zákazku troch kusov inšpekčných liniek pre ruskú spoločnosť OEMK Starý Oskol, o kovací súbor CKW 4000, pre indickú spoločnosť Bharat Forge Ltd. a rovnacie lisy a chladič pre ruskú spoločnosť Uralvagonzavod, v Nižnij Tagilu. Takisto je potrebné zabezpečiť výrobu ostatných zákaziek z roku 2007. Pretrvávajúcim cieľom je prenikať na trh Číny, Indie, Ruska, či Ukrajiny.
Hospodárske výsledky z minulého roka sú dobrým základom pre stabilitu a prosperitu spoločnosti. Verím, že v tomto roku bude naša snaha viesť k ešte úspešnejším výsledkom.
V mene predstavenstva a vedenia akciovej spoločnosti a aj v mene svojom ďakujem zamestnancom spoločnosti ŽĎAS za celoročnú prácu a aj za dosiahnuté výsledky a do nového roka vám všetkým želám zdravie, šťastie a spokojnosť.

Ing. Ivan Demian,
generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Prako, s.r.o.
- Otvorene môžem povedať, že rok 2007 nebol pre firmu ŽP PRAKO, s.r.o., mimoriadne úspešný. Hovoria o tom predbežné výsledky hospodárenia, ktoré hoci ešte nie sú úplne uzavreté, ale už vieme, že skončia hlboko v červených číslach.
Keď v októbri minulého roku nastupovalo do ŽP PRAKO, s.r.o., nové vedenie spoločnosti, stanovilo si program rozvoja a oživenia firmy, aby vo všetkých oblastiach a výsledkoch nadviazala na tradíciu materskej spoločnosti ŽP a.s.
Program bol zavedený hlavne na zlepšenie technického stavu výrobných zariadení, zlepšenie kvality výrobkov a plnenie termínových dodávok, rozbeh výrobkov pre automobilový priemysel a certifikácia spoločnosti podľa TS 16 949.
Prijatý program a jeho plnenie, už nemohlo ovplyvniť výsledky z hospodárskej činnosti za rok 2007, ale mal pripraviť dobrú východiskovú pozíciu pre naplnenie zámerov výroby pre rok 2008.


Súčasne s jeho realizáciou bola vykonávaná hĺbková kontrola hospodárenia firmy od začiatku roku 2007, ako i celého roku 2006. Výsledky, ku ktorým sme sa dopracovali len potvrdili, že bývalé vedenie, okrem niekoľkých neštandardných a netransparentných ekonomických operácií, nedostatočne vyhodnocovalo priebežné výsledky hospodárenia, nedostatočne reagovalo na pohyb cien vstupných materiálov a energií, čoho výsledkom bola vysoko stratová výroba v nosnom výrobnom programe, t.j. výrobe prírub.
K zápornému hospodárskemu výsledku prispel aj nenaplnený objem špeciálnej výroby. Čo sa týka roku 2008 viem, že bude pre nás veľmi náročný.
Mojím prianím je, aby sa nám podarilo pri vyšších cenách minimálne udržať objem výroby prírub, dosiahnutý v roku 2007, získať zákazky pre špeciálnu výrobu, úspešne naplniť podmienky certifikácie podľa TS 16 949 a rozbehnúť výrobu pre automobilový priemysel. Pevne verím, že tieto moje priania sa stanú skutočnosťou a rok 2008 sa stane prelomovým rokom, ktorý bude viesť k stabilite a prosperite firmy ŽP PRAKO, s.r.o.
Na záver prajem všetkým čitateľom a spolupracovníkom veľa šťastia, zdravia, pracovných a osobných úspechov.Emil Kokles,
generálny riaditeľ spoločnosti ŽP Eko Qelet, a.s.
- Rok 2007 bol pre našu spoločnosť mimoriadny. Okrem ďalšieho nárastu výroby v hmotných jednotkách, na úroveň 237 tisíc ton, z ktorých bolo pre ŽP a.s. vyexpedovaných 187 tisíc ton upraveného oceľového šrotu. Vybudovali sme tri vzorové pracoviská na nákup a úpravu kovového odpadu, vrátane farebných kovov. Pracoviská vo Vrábľoch, Trnave a Hliníku nad Hronom, spĺňajú všetky predpísané kritéria pre nákup a úpravu kovového odpadu. Hlavne od pracoviska v Hliníku nad Hronom si sľubujeme výrazné zlepšenie kvality pri úprave problematických starých plechových odpadov – autokarosérií, bielej techniky a iné, ktoré obsahujú množstvo nečistôt a farebných kovov. Šrédrovaním – mletím odpadov s následnou separáciou, chceme dosiahnuť čistotu, ktorú od nás požadujú oceliari. Ďalší nárast výroby v roku 2008 chceme zaisťovať rozširovaním siete zberní – výkupní, v regiónoch južného Slovenska a hlavne využívaním výrobnej kapacity v Hliníku nad Hronom. Teší nás, že sme sa postupne vypracovali na najväčšieho dodávateľa oceľového šrotu pre ŽP a.s. V roku 2008 chceme do ŽP a.s. dodať 18 tisíc ton oceľového šrotu mesačne.

Prajem všetkým pracovníkom zoskupenia ŽP Group veľa pracovných úspechov v roku 2008.

Ján Daučík,
generálny riaditeľ ŽP Šport, a.s.
- Pri hodnotení uplynulého roka treba povedať, že oddiely, ktoré sú súčasťou ŽP Šport, a.s., dosiahli výborné výsledky nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Či už spomeniem tretie miesto v Svetovom pohári mužov v kolkoch, ale aj úspechy snowboardistov, cestných cyklistov, cyklokrosárov, či mladých futbalistov v Taliansku. Doma splnili naše očakávania futbalisti „A“ družstva, ktorí sú po jesennej časti 1. futbalovej ligy druhí. Veľmi prekvapili naše volejbalistky postupom medzi slovenskú volejbalovú elitu. Pekné výsledky dosiahli tenisti, ktorým len o vlások unikol postup do najvyššej súťaže. Výborné výsledky dosiahli členovia závesného lietania - vybojovaním titulu majsterky Slovenska, jednotlivcov žien, v balónovom lietaní. Nemožno zabudnúť na dobré výsledky lyžiarskeho oddielu v Slovenskom pohári, ktoré dosiahli naši žiaci a juniori a aj oddiel bežeckého lyžovania a biatlonu, v letnom a zimnom biatlone, splnil naše očakávania. Nemenej dôležitou súčasťou ŽP Šport - u, a.s., sú športové triedy SSOUH ŽP a Súkromného gymnázia ŽP so športovým zameraním, ktoré napomáhajú výkonnostnému rastu mladých športovcov.Pre rok 2008 je našim želaním, aby si športovci minimálne udržali výkonnosť z predchádzajúceho roka a svojimi výkonmi pritiahli nielen viac divákov na štadióny, do hál, na kurty, trate, ale aby sa stali motiváciou pre mladých ľudí a pravdaže, aby sa svojimi výsledkami a vzornou reprezentáciou odvďačili ŽP a.s., nášmu generálnemu sponzorovi.


Peter Kunkela,
konateľ MOTOR CAR Podbrezová
- Prajem vám do nového roku veľa zdravia, pohody, rodinných, aj pracovných úspechov. Vaša KIA vám v novom roku odpustila havarijné poistenie vozidiel a je už len na vás, nasadnúť na palubu vozidiel značky KIA a užívať sedemročnú záruku.


Autor (zdroj): Mgr. Marián Jančovič