24.1.2022 18:09:19
Majsterka Slovenska z Podbrezovej

V dňoch 22. – 25. augusta sa uskutočnila medzinárodná súťaž Pohár Podbrezovej v balónovom, závesnom lietaní a paraglidingu a Majstrovstvá Slovenska v balónovom lietaní 2013. Účastníci podujatia, ktorého organizátormi bol Slovenský národný aeroklub M.R. Štefánika, Slovenská amatérska asociácia, Česká amatérska asociácia a obec Podbrezová, sa stretli v hoteli Biela Medvedica v Bystrej. Svoje zastúpenie mali okrem Slovenska aj Česká republika, Maďarsko a Poľsko. Na usporiadaní súťaže sa podieľali aj Železiarne Podbrezová a.s., ŽP Informatika, ŽP Gastroservis, LUBTEC Michalová, Ťažba dreva – Jozef Nociar a Mišiak model Šport.


Majstrovstvá Slovenska v balónovom lietaní 2013


  1. miesto Anna Nociarová ŽP Šport a.s. Podbrezová (posádka Zdenko Fedor, Tomáš Dolinský , Peter Halmos)

  2. miesto - Marian Hraňo, letisko Prievidza, člen ŽP Šport a.s. Podbrezová

  3. miesto - František Molčan, ADS Košice


Medzinárodná súťaž - balóny Pohár Podbrezovej


  1. Zoltán Németh HUN

  2. JozsefSteiber HUN

  3. Anna Nociarová SVK


Medzinárodná súťaž v závesnom lietaní :

  1. DanVyhnalík CZK

  2. Jaroslav Sojka SVK

  3. Ferdinand Nizner SVK


Medzinárodná súťaž v paraglídingu


  1. Štefan Vyparina SVK

  2. Peter Vyparina SVK

  3. Adam Žemba SVK


Víťazom prišiel zablahoželať a ceny odovzdával predseda Predstavenstva ŽP ŠPORT, a.s., Ing. Július Kriváň, prezident Českej amatérskej asociácie Jan Brzkovský, generálny sekretár Slovenskej národnej asociácie M. R. Štefánika Ing. Anton Liška a starosta Podbrezovej Mgr. Ladislav Kardhordó. Prezident Českej amatérskej asociácie Jan Brzkovský vyslovil Železiarňam Podbrezová veľké poďakovanie za pomoc v mene organizátorov a súťažiacich pilotov. Poďakoval aj dcérskym spoločnostiam ŽP, ktoré sa spolupodieľali na organizácii tohtoročného Pohára Podbrezovej.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová