17.10.2021 06:09:34
Informatika oslavovala


Informatika oslavovala

Slávnostný okamih si vychutnáva Jozef Urban, generálny riaditeľ ŽP Informatika

„História našej spoločnosti sa začala písať v roku 1967, kedy v národnom podniku Švermove železiarne Podbrezová vznikol prvý samostatný odbor so zameraním na automatizované riadenie a elektronické spracovanie údajov.“Týmito slovami začína krátky film, ktorý informuje o histórii, vývoji a súčasnosti spoločnosti ŽP Informatika, s.r.o. Film, ktorý bol po prvýkrát premietnutý na vianočnej kapustnici ŽP Informatika, bol nielen oslavou 5.výročia vzniku samostatnej spoločnosti ŽP Informatika, ale súčasne i celej 45 - ročnej existencie odboru informatiky v rámci železiarní.

Obsah filmu pripomenul dozornej rade, vedeniu spoločnosti, zamestnancom a ostatným zúčastneným, akú cestu informatika pri budovaní súčasného informačného systému prešla, koľko prekážok prekonala, koľko nových vedomostí a technológií museli jej zamestnanci zvládnuť a aplikovať v praxi.

Práve zamestnancom, súčasným aj bývalým, vyjadril v krátkom príhovore svoje poďakovanie generálny riaditeľ ŽP Informatika, Ing. Jozef Urban. Ocenením pre tých, ktorí už zaslúžene oddychujú na dôchodku, sa stala strieborná pamätná medaila, venovaná ako spomienka na chvíle, ktoré strávili v kolektíve informatiky.Ocenením pre tých, ktorí už zaslúžene oddychujú na dôchodku, sa stala strieborná pamätná medaila, venovaná ako spomienka na chvíle, ktoré strávili v kolektíve informatikyPríjemný večer plný spomínania, smiechu a zábavy poctil svojou prítomnosťou aj generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva ŽP a.s., Ing. Vladimír Soták, ktorý poďakoval za dlhoročnú prácu a úsilie a poprial im mnoho úspechov do budúcnosti.

Autor (zdroj): Mgr. Jana Gaboňová, ŽP Informatika