28.1.2023 20:11:34
Po dohľadovom audite


V našej spoločnosti sa 30. septembra 2014 uskutočnil dohľadový audit systému environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14 001.
Externá audítorka, Ing. Jolana Lazúrová z certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia spol. s r.o. Košice, preverila funkčnosť systému environmentálneho manažérstva v prevádzkarňach valcovňa bezšvíkových rúr, ťaháreň rúr, energetika a v odbore technického dozoru. V stredisku výroby presne delených a hydraulických rúr ťahárne rúr boli preverené procesy pre aplikovanie požiadaviek SEM podľa ISO 14 001, vyplývajúce zo zlúčenia prevádzkarne ťaháreň rúr a bývalej druhovýroby.
Zo záverov dohľadového auditu nevyplynuli žiadne nápravné opatrenia. Identifikované boli dve odporúčania, zamerané na vylepšovanie funkčného systému environmentálneho riadenia spoločnosti.

Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti, ako aj všetkým zainteresovaným zamestnancom, ktorí boli ústretoví počas tohto auditu.Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, koordinátor SEM