28.1.2023 21:00:06
Kontinuita hutníckych rodov

Logo ŽP Podbrezová - 175 výročie

Jednou zo súčastí našich aktivít venovaných tohtoročnému výročiu založenia podbrezovských železiarní je predstavovanie viacgeneračných rodín železiarov. Kontinuitu hutníckeho rodu si zachováva aj

Rodina VANČOVÁ


Móric VančoPrvým z jej rodu bol Móric Vančo, ktorý pracoval v podbrezovských železiarňach na sklonku devätnásteho storočia a do dôchodku odchádzal z pozície majstra zámočníkov zo starej rúrovne. Jeho syn Štefan prišiel prvýkrát do železiarní v roku 1936 ako brigádnik. V roku 1941 nastúpil do pracovného pomeru ako robotník stolár a modelár. Istý čas bol aj členom redakčnej rady Podbrezovana. Pred odchodom do starobného dôchodku (1968) pracoval pri obsluhe hydrauliky. Svoju modelársku zručnosť zúročil ešte aj počas starobného dôchodku, keď pracoval v stolárskej dielni. Jeho brat Viliam bol majstrom odborného výcviku v učňovskom stredisku podbrezovských železiarní, pre profesiu zámočník.

Štefan Vančo sa oženil a s manželkou Margitou vychovali sedem detí. Štyria z nich po získaní stredoškolského vzdelania nastúpili do podbrezovských železiarní.
členovia turistického oddielu

Zľava: Pavel Zohn, Albín Slovík, Margita Vančová, Štefan Vančo a v popredí Milan Vančo – členovia turistického oddielu

Tibor Vančo Syn Tibor po skončení Strednej priemyselnej školy v Piesku pracoval v údržbe, kde zotrval až do odchodu do dôchodku. Aj jeho manželka Lenka bola zamestnaná v železiarňach ako účtovníčka v údržbe. Ich dve dcéry, Jarmila a Zuzana sa zamestnali v železiarňach a pracovali v OTR (informatika). Zuzana Barbieriková pracuje v dcérskej spoločnosti ŽP Informatika dodnes.Milan Vančo Syn Milan vyštudoval Hutnícku školu v Tisovci a v železiarňach zastával pozíciu majstra kontinuálneho odlievania ocele do roku 1966, potom sa odsťahoval do Čiech.Mária GandžalováDcéra Mária, vydatá Gandžalová, sa po ukončení Hospodárskej strednej školy v Banskej Bystrici zamestnala v železiarňach ako účtovníčka v hlavnej učtárni a tam pracovala až do odchodu na starobný dôchodok. Jej manžel Ján pracoval ako robotník v oceliarni. Vychovali tri deti. Mária a Ján pracovali istú dobu v železiarňach, dcéra Janka je zamestnankyňou ŽP Informatika.Štefan VančoSyn Štefan od ukončenia Strednej priemyselnej školy v Piesku pracoval v železiarňach, kde prešiel mnohými funkciami a do starobného dôchodku odchádzal z postu majstra technickej kontroly v ťahárni rúr. Aj on pracoval niekoľko rokov ako člen redakčnej rady. Jeho manželka Eva pracovala po celý produktívny život, ale aj ako dôchodkyňa v závodnom zdravotnom stredisku podbrezovských železiarní. Ich syn Štefan bol istú dobu zamestnancom informatiky.

Dcéru Annu spája so železiarňami manžel Štefan Kaizer, ktorý pracoval až do odchodu na starobný dôchodok v Podbrezovej, najskôr v rúrovni a potom vo valcovni bezšvíkových rúr. Ich syn Miroslav chvíľu pracoval v oceliarni.

Rodina Vančová sa zapísala aj do dejín kultúry a športu v obci Podbrezová. Štefan Vančo starší aktívne hral kolky a zapájal sa aj do kultúrneho života obce ako vedúci podbrezovského kina. Aj jeho deti, súrodenci tretej generácie Vančovcov - Mária a Milan kedysi aktívne pôsobili v kultúrnom dianí Podbrezovej. Milan bol v období okolo roku 1960 vedúcim tanečného súboru a Mária v ňom tancovala. Milan bol niekoľko rokov predsedom turistického oddielu TJ Podbrezová a turistike sa intenzívne venoval aj Štefan, ktorý tiež istý čas vykonával funkciu predsedu podbrezovského turistického oddielu. Tibor bol desiatky rokov predsedom Cyklistického oddielu TJ a cyklistickým rozhodcom I. triedy, hral aj hokej.


Tibor Vančo výchova cyklistov

Tibor Vančo venoval výchove cyklistov značnú časť svojho aktívneho života


Súťažný text č.7

Ako organizovaný šport sa začala cyklistika v Podbrezovej rozvíjať od roku 1954. Pod vedením Vojtecha Hanusa vznikol v TJ Baník oddiel, ktorý v krátkom čase dosiahol dobrú úroveň v mužskej pretekárskej cyklistike. Postupne sa členovia cyklistického oddielu umiestňovali na popredných miestach aj v celoštátnom meradle. Stále zvyšujúce sa nároky na materiálne vybavenie, ale aj rast nárokov na výkonnosť špecializovaných cyklistov zo stredísk vrcholového športu, spôsobili zánik mužského oddielu v podbrezovskej cyklistike. Predsedom cyklistického oddielu sa od roku 1968 stal Tibor Vančo. V roku 1972 došlo k rozhodnutiu orientovať činnosť oddielu na prípravu cyklistov v žiackych a dorasteneckých disciplínach.

Cyklistický oddiel bol jediným oddielom TJ Švermovych železiarní, diferencovane riadeným SÚV ČSZTV s pridelenou dotáciou. Staral sa o rozvoj výkonnostného športu, ktorý reprezentovali družstvá mladších a starších žiakov. Oddiel mal v deväťdesiatych rokoch štyridsať členov, desať až pätnásť pretekárov. O rozvoj cyklistiky sa v tom čase v Podbrezovej najviac zaslúžili Vojtech Hanus, Tibor Vančo, Pavel Strmeň, Miroslav Strmeň, Gabriel Štrba, Jaroslav Ščepko. Pre vrcholový šport vychovali Petra Libiča, Norberta Gubzu a Vladimíra Chudíka. Z mladších cyklistov boli najlepší Ivan Lovás, Pavol a Peter Medveď.
* Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž * Čitateľská súťaž *


„O cenu predsedu Predstavenstva ŽP“

V šiestom kole správna odpoveď znela: Polievkové akcie boli v Podbrezovej zavedené v roku 1941. Výhercom tohto kola sa stáva Tibor Kaliský, dôchodca z Podbrezovej, ktorému blahoželáme a prosíme, aby si telefonicky dohodol v redakcii (2711, 2714) prebratie ceny, ktorú mu venuje riaditeľ ŽP ŠPORT, a.s., Ing. Jozef MARČOK.
Otázka 7. kola
Kedy sa začala cyklistika v Podbrezovej ponímať ako organizovaný šport?


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová