8.12.2022 08:07:54
S Ing. Ľuborom Schwarzbacherom, členom Predstavenstva a technickým riaditeľom ŽP a.s.

O investíciách stavebného charakteru


Ing. Ľubor SchwarzbacherV predchádzajúcom čísle ste sa dočítali o investíciách technologického charakteru, pokračujeme v našom rozhovore o ďalších investíciách:

Spomeniete aj významnejšie investície stavebného charakteru?

-Ako si iste viacerí všimli pri vstupe do starého závodu, v budove Hutníckeho múzea v prízemí prebiehala prestavba priestorov na učebne. V tomto mesiaci začína už postupné sťahovanie sa do týchto zmodernizovaných priestorov.

Napriek tomu, že sme už trikrát rozširovali parkovacie kapacity v novom závode, osobných automobilov neustále pribúda. Z hľadiska zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky sa už zaoberáme projektovou prípravou na ďalšie rozšírenie parkovacích možností severovýchodne od autobusovej stanice.

Do úvahy prichádza alternatíva pre 126 áut alebo s rozšírením plochy až na 154 áut. Rozhodneme o alternatívach v krátkej dobe.

Mrzí ma však, keď vidím, že na hlavnom parkovisku za rampou je voľných často aj dvadsať miest, ale autá našich zamestnancov parkujú aj napriek tomu pozdĺž popri vozovke po obidvoch stranách a bránia bezpečnej premávke.

Rušno je aj na futbalovom štadióne na Kolkárni v Podbrezovej. Čo sa pripravuje v tomto roku ?

-Vlani sme urobili počas troch mesiacov od postupu do Fortuna ligy najnutnejšie zmeny na štadióne, bez ktorých by sa nedalo na ňom hrať, hlavne novú tribúnu sektoru hostí, osobitný vstup na štadión do sektoru hostí. Začiatkom tohto roku sme dostali od Slovenského futbalového zväzu Bratislava úplne nový dokument s názvom „Infraštruktúra štadiónov 2018“, kde sú na devätnástich stranách exaktne definované štandardizované podmienky infraštruktúry futbalových štadiónov pre 1. a 2. ligu, v súlade s požiadavkami FIFA, UEFA, platné od súťažného ročníka 2017/2018. V tomto roku uskutočníme rekonštrukciu štadiónu tak, aby spĺňal doterajšie pravidlá a v podstate aj nové pravidlá infraštruktúry.

Čo ste už stihli počas zimnej prestávky a na čom práve robíte?

-Počas zimnej prestávky sme rekonštruovali časť vnútorných priestorov hlavnej sociálnej budovy - úpravu šatní hostí, zväčšenie kapacity toaliet pre mužov, ženy, imobilných návštevníkov, úpravy miestnosti prvej pomoci, dopingovej kontroly, rozhodcov, novinárov, televízie...

Severnú - malú - tribúnu momentálne rozširujeme východným a západným smerom o dve polia. Na celej tejto tribúne je už namontovaná nová strecha polkruhového tvaru z polykarbonátu, ktorá je vizuálne rovnaká, ako odsúvateľná strecha hlavnej južnej tribúny. V priestoroch pod rozšírenou časťou severnej tribúny bude predajňa suvenírov, občerstvenie, VIP zóna.

Na hlavnej - južnej - tribúne budú nainštalované kompletne nové sedačky, ktoré budú dvojfarebné a budú vytvárať reklamný nápis názvu našej firmy. Na každej fotografii zo štadiónu bude jasné, komu patrí a kde sa nachádza.

Jedným z kritérií je aj umelé osvetlenie. Pre aké riešenie ste sa rozhodli?

-Projektantovi - statikovi sme zadali také riešenie, aby stožiare umelého osvetlenia evokovali pocit, že tento štadión patrí Železiarňam Podbrezová (ŽP). Znamená to, že stožiare sú navrhnuté z rúr výrobného programu ŽP a z nich je navrhnutá základná konštrukcia. Každý stožiar má 26 osvetľovacích telies, ktoré sú vo výške 37 metrov. Na rampe hlavnej tribúny je navrhnutých ďalších 22 osvetľovacích telies na zlepšenie svetelných pomerov popri postrannej čiare pred hlavnou tribúnou. Svetelno-technický výpočet robila firma Philips. Celkovo je navrhnutých126 svietidiel, každé s príkonom 2 kilowattov. Tým dosiahneme požadovanú intenzitu osvetlenia 1 200 luxov pre 3. kategóriu štadiónov, podľa kritérií UEFA, na televízne prenosy pevnými kamerami. Podľa pravidiel „Infraštruktúry 2018“ musíme riešiť však aj prípad, kedy vypadne elektrina a na štadióne budú tisícky divákov. V krátkej dobe musí byť naštartovaný záložný zdroj elektriny, na štadióne sa musí zápas dohrať.

Doterajší príkon elektrickej energie na umelé osvetlenie asi nepostačuje a vyžaduje si to určité opatrenia...

-Pochopiteľne, príkon nepostačuje, s niečím podobným sa nikdy na štadióne nepočítalo. Bude musieť byť privedený novou trasou, káblovým vedením z trafostanice pri budove ŽP Informatika až na štadión, v dĺžke 560 metrov.

Hoci sa podbrezovský štadión vždy pýšil udržiavaným trávnikom, nové požiadavky kladú ešte vyššie nároky aj na hraciu plochu. Aká bude?

-Od jesene 2016 bude musieť byť každý futbalový štadión 1. ligy vybavený vyhrievaním hracej plochy. Už pri navrhovaní nového odprášenia elektrických pecí sme výhľadovo počítali s tým, že okrem využitia odpadného tepla na vykurovanie budov v starom závode v Podbrezovej ho možno využijeme aj na štadióne. V súčasnosti vykurujeme už takmer všetky budovy, (aj mimo areálu SZ, napr. budovu ŽP Informatika, ŽP Šport...). Stále však máme voľné kapacity na to, aby sme mohli vyhrievať aj hraciu plochu futbalového ihriska. Aj v poslednej strednej oprave v apríli sme robili optimalizačné softvérové úpravy na chladení odprášenia, aby sme získali potrebnú vyššiu teplotu vody.

Znie to zaujímavo, oteplená voda z oceliarne na hraciu plochu... Priblížite nám aj technické riešenie?

- Vyhrievanie je postavené na osvedčenej technológii nemeckej firmy Rehau. Na hracej ploche bude položených takmer 30 kilometrov rúrového vykurovacieho systému, ktorý bude umiestnený v hĺbke 250 milimetrov, tesne pod korienkami trávy. Aby nedošlo k ich spáleniu, budú tam snímače, ktoré budú monitorovať teplotu pri koreňovej sústave, ktorá nesmie presiahnuť 29 stupňov Celzia.

Neuvažovali ste v tejto súvislosti už aj o vyhrievaní kúpaliska?

-Keď už dotiahneme odpadné teplo z odprášenia vo forme oteplenej vody na futbalový štadión, samozrejme uvažujeme o využití tohto tepla aj pre potreby kúpaliska, no určite nie v tomto roku.

Máte aj ďalšiu technickú novinku v súvislosti s hracou plochou. V čom spočíva?

- Na Slovensku nemáme zápasovú hraciu plochu na štadiónoch, na ktorej je využitá originálna technológia Fibresand, ktorá spevňuje koreňovú zónu trávy. Ako prvý štadión v SR využijeme technológiu, ktorá bola vymyslená na britských ostrovoch. Je to kolíska futbalu, kde sa tento šport hrá počas celého roka a tiež sú tam nie veľmi priaznivé poveternostné podmienky. Túto technológiu budeme aplikovať v poslednej desaťcentimetrovej hrúbke hracej plochy, na ktorej potom bude vysiata tráva. Spočíva v tom, že špeciálne umelé vlákna (polyméry) s hrúbkou ľudského vlasu, budú zmiešané s organickou látkou a pieskom, rozprestreté, vyspádované ako podkladová vrstva a uvalcované na hracej ploche. Korene trávy sa potom spoja s umelým vláknom. Polymérové vlákno umožní väčšie zaťaženie hracej plochy, hráči nebudú tak poškodzovať plochu vykopávaním trsov trávy, môže sa viac trénovať na ploche hlavného štadiónu. Využívanie patentu na technológiu Fibresand majú dve britské firmy. U nás aplikujú túto technológiu pracovníci firmy CRL zo Severného Írska. Dovezenými strojmi budú miešať uvedené materiály do výsledného substrátu. Potom budú substrát rozprestierať ako finálnu vrstvu na hraciu plochu. Všetky použité materiály na hraciu plochu sme museli vopred testovať v britskom laboratóriu ETL.

Tráva bude vysiata v júni tohto roku. Aby sa mohlo začať na novom trávniku hrať, je potrebné ešte minimálne osem týždňov zavlažovania, hnojenia, valcovania, kosenia – skrátka údržby. Údržba trávnika bude veľmi dôležitá aj v budúcnosti. Skladba pôvodného a nového trávnika je úplne odlišná. Údržba nového trávnika si bude vyžadovať vyššie odborné znalosti.

Medzi kritériami sú nepochybne aj ďalšie bezpečnostné opatrenia, vzhľadom na skutočnosť, že na futbalových štadiónoch pribúdajú nespratníci.

-Štadión musí byť vybavený podľa novej Vyhlášky MV SR č. 274/2014, predpísaným kamerovým systémom so záznamom, aj turniketmi. Kamery musia monitorovať všetky sektory divákov, vstupy na štadión, aj parkoviská.

Čím ešte prekvapíte fanúšikov futbalu?

- Bude nainštalovaná tzv. scoreboard LED tabuľa, ktorá bude multifunkčná a bude zobrazovať časomieru, skóre, zostavy mužstiev, rozhovory pred zápasom, zaujímavé zostrihy predchádzajúcich stretnutí, reklamné spoty, ale aj ďalšie zaujímavosti. LED technológia informačných tabúľ je štandardným vybavením všetkých štadiónov a športových arén.

Nového, čím privíta futbalový štadión svojich návštevníkov, je skutočne dosť. Zostane už len v nohách našich futbalistov, aby umocnili v tých, ktorí im vytvárajú všetky podmienky, ale aj vo fanúšikoch, ktorí túžia vidieť dobrý futbal, skutočný pocit, že si to všetko zaslúžia.


Montáž vykurovania


Montáž vykurovania, rozšírená severná tribúna, zatiaľ bez sedačiek. F: Ing. Ľ. Schwarzbacher


 celoplošná odvodňovacia sústava

Výstavba celoplošnej odvodňovacej sústavy...


materiál na spodnú koreňovú vrstvu

Dovoz materiálu na spodnú koreňovú vrstvu...

Rozprestieranie spodnej koreňovej vrstvy

Rozprestieranie spodnej koreňovej vrstvy. Foto: Ing. Ľ. SchwarzbacherAutor (zdroj): Mgr.Oľga Kleinová