20.7.2023 10:11:53
skupina ŽP Group

Momentálne finišujeme v otváraní nových prevádzkarní
Ing. Ján GABOŇ, generálny riaditeľ
- Z pohľadu našej spoločnosti možno uplynulý rok hodnotiť ako veľmi náročný, no zároveň bol aj rokom úspešným. Popri plnení hospodárskeho výsledku bol charakteristický nárastom realizácie projektov, výkonov smerovaných do skupiny ŽP Group. ...
číslo: 9 | ročník: LXXIII | vyšlo: 05.mája 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
„Už dnes vidíme prínos v optimalizácii podnikových procesov a v zefektívnení riadenia.“
Ako ovplyvňuje situácia v oceliarskom priemysle španielskych výrobcov a aký bol uplynulý rok pre vašu spoločnosť ?..
číslo: 7 | ročník: LXXIII | vyšlo: 07.apríla 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Za veľmi dôležitú považujem prevenciu
Dominantou vášho poslania je ochrana majetku a bezpečnosť materskej spoločnosti. ...
číslo: 6 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.marca 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Ak je chuť a vôľa, dielo sa podarí
Obyvatelia sídliska Kolkáreň – Podbrezová, mali možnosť v roku 2016 sledovať obnovu dvoch bytových domov: Kolkáreň 25 a Kolkáreň 26. Pôvodne podnikové internáty boli vybudované v roku 1954. ...
číslo: 4 | ročník: LXXIII | vyšlo: 24.februára 2017 | autor (zdroj): Ing. Věra Buláková, riaditeľka ŽP BYTOS s.r.o. | celý článok »»
Aj u nás je problém s pracovnou silou
Ako hodnotíte uplynulý rok z dnešného pohľadu? -Uplynulý rok bol z môjho pohľadu úspešný. Podarilo sa nám stabilizovať produkciu v jednotlivých prevádzkarňach a zároveň nakúpiť novú technológiu na spracovanie odpadov. ...
číslo: 3 | ročník: LXXIII | vyšlo: 10.februára 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Konečne je zima taká, ako ju poznáme
Tohtoročná zima, tak, ako už niekoľko zimných sezón za sebou, bola veľmi mierna. Vianoce boli bez snehu a zimné strediská mali čo robiť, aby v januári otvorili sezónu. Vám sa to podarilo opäť medzi prvými. Čím to je?,...
číslo: 2 | ročník: LXXIII | vyšlo: 27.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. M. Jančovič | celý článok »»
Ako hodnotíte uplynulý rok a čo očakávate od toho nového?
Ing. Ján GABOŇ, generálny riaditeľ
- Z pohľadu našej spoločnosti možno uplynulý rok hodnotiť ako veľmi náročný, no zároveň bol aj rokom úspešným. Popri plnení hospodárskeho výsledku bol charakteristický nárastom realizácie projektov, výkonov smerovaných do skupiny ŽP Group. ...
číslo: 1 | ročník: LXXIII | vyšlo: 13.január 2017 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Vysoký predaj sme zaznamenali naposledy v júli
V našom ostatnom rozhovore, ktorý sa uskutočnil začiatkom mája, ste konštatovali, že štart bol dobrý a dosiahli ste aj 5 - percentný nárast predaja, v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Ako ste pokračovali v ďalšom období? ...
číslo: 24 | ročník: LXXII | vyšlo: 02.decembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Výrobcovia rúr to majú na českom trhu zložité
Situácia v českom oceliarstve, ako ste konštatovali v našom rozhovore po prvom štvrťroku, bola podobná ako v ostatných európskych štátoch a hlavné príčiny nepriaznivého stavu mali globálny charakter. Čo sa odvtedy zmenilo?...
číslo: 23 | ročník: LXXII | vyšlo: 18.novembra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
ŽP GASTRO - Náročný bol pre mňa posledný kilometer
Na 93. Medzinárodnom maratóne mieru (MMM) v Košiciach bežala v štafete, ktorá skončila na peknom deviatom mieste, aj zamestnankyňa ŽP GASTRO servis, s.r.o., Veronika Pančíková:...
číslo: 21 | ročník: LXXII | vyšlo: 21.októbra 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
TRANSFER POZNATKOV VEDECKO – VÝSKUMNEJ ČINNOSTI DO PRIEMYSELNEJ PRAXE A VZDELÁVACIEHO PROCESU
V rámci rozvíjania vedecko – výskumnej spolupráce medzi ŽP Výskumno – vývojovým centrom s.r.o. a Materiálovotechnologickou fakultou STU so sídlom v Trnave, ktorá bola deklarovaná podpísaním Rámcovej zmluvy dňa 26. novembra 2014, bol vypracovaný, podaný a následne schválený projekt APVV ...
číslo: 19 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.septembra 2016 | autor (zdroj): Ing. Martin Ridzoň, PhD. vedúci oddelenia tvárnenia kovov | celý článok »»
Už 28. krát v Kalinove
V rámci 28. Medzinárodného keramického sympózia sa v Žiaromate Kalinovo stretli umelci z Turecka, Českej republiky a Slovenska. Štvorica keramikárov má do 3. augusta 2016 k dispozícii priestory závodu. ...
číslo: 15 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.júla 2016 | autor (zdroj): Internet | celý článok »»
Nesmie sa podceňovať práca s mládežou
Počas predĺženého víkendu sme na Táľoch stretli dvoch bývalých futbalistov, reprezentantov z Česka, ktorých sme požiadali o rozhovor...
číslo: 14 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.júla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Oslávili svoje jubileum
Obchodná spoločnosť ŽP GROUP – ŽP TRADE BOHEMIA, a.s. Praha oslávila svoje jubileum. ...
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Jedna otázka pre: Ing. Jozefa MARČOKA, riaditeľa ŽP ŠPORT, a.s.
Pán riaditeľ, kúpalisko, ktoré prevádzkuje spoločnosť ŽP ŠPORT, je jediné v širokom okolí a preto pravidelní návštevníci netrpezlivo očakávajú, či bude v letnej sezóne otvorené. ...
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Zo života ŽP GROUP: Veríme, že naša stratégia bude efektívna
Dcérska spoločnosť Žiaromat Kalinovo tvorí súčasť ŽP GROUP už dvanásty rok. ...
číslo: 12 | ročník: LXXII | vyšlo: 17.júna 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
S Ing. Annou KOVÁČOVOU, riaditeľkou ZANINONI SLOVAKIA, s.r.o.
Aký bol prvý štvrťrok vo vašej spoločnosti?
-V prvom štvrťroku sme zabezpečili 1764 prepráv za viac ako 2,5 milióna eur, so ziskom zodpovedajúcim uvedeným tržbám za predaj vlastných služieb. ....
číslo: 10 | ročník: LXXII | vyšlo: 20.mája 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Slovensko je prekrásna krajina, ale to nestačí....
Tohtoročná zima, tak, ako už niekoľko zimných sezón za sebou, bola veľmi mierna. Vianoce boli bez snehu a zimné strediská mali čo robiť, aby v januári otvorili sezónu. Vám sa to podarilo opäť medzi prvými. Čím to je?,...
číslo: 9 | ročník: LXXII | vyšlo: 06.mája 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
V Transmese - Rok 2016 sme začali veľmi dobre
Uplynulý rok bol pre vašu spoločnosť hektický. Najprv sťahovanie do nových priestorov, potom vychytávanie múch a napokon prevádzka naostro. Ako ste ho uzavreli a aký bol štart nového roka? ...
číslo: 9 | ročník: LXXII | vyšlo: 06.mája 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Hlavné príčiny sú globálneho charakteru
S Martinom Čermákom, generálnym riaditeľom ŽP TRADE Bohemia a.s.: Aká je situácia v oceliarskom priemysle v Českej republike? ...
číslo: 8 | ročník: LXXII | vyšlo: 22.apríla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Na oceliarskom trhu zaznamenávame určité oživenie
Uplynuli prvé tri mesiace nového roka. V januári vstúpil do platnosti nový zákon o odpadoch, o ktorom sa predtým veľa diskutovalo. Pocítili ste zásadný vplyv tohto zákona na činnosť spoločnosti? ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
ŽĎAS a TS Plzeň kúpila čínska spoločnosť
V závere uplynulého týždňa sa objavila v médiách informácia o predaji českých firiem ŽĎAS a.s., SGS, s.r.o. a TS Plzeň a.s., ktoré tvorili súčasť ŽP GROUP, čínskej spoločnosti CEFC ChinaEnergyCompanyLimited. ...
číslo: 7 | ročník: LXXII | vyšlo: 08.apríla 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Našim konečným cieľom je prispievať k zvyšovaniu kvality a produktivity výroby ŽP a.s
Aký bol uplynulý rok vo vašej spoločnosti z hľadiska vytýčených cieľov?
-Výskum a vývoj je kontinuálny proces, takže na väčšine výskumných úloh pracujeme dlhšie ako jeden rok...
číslo: 6 | ročník: LXXII | vyšlo: 23.marca 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Našim najvýznamnejším a dlhodobým projektom je prevencia
Pán riaditeľ, od zriadenia vašej spoločnosti plynie piaty rok. Za ten čas ste zaviedli niekoľko projektov s cieľom skvalitnenia svojej práce. Spomeniete tie najvýznamnejšie? ...
číslo: 4 | ročník: LXXII | vyšlo: 25.februára 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Milan PATÁK, chovateľ holubov - prevzal titul majster Slovenska 2015
V minulom roku sme vám predstavili nášho kolegu z dcérskej spoločnosti ŽP EKO QELET, pobočka v Nitre, Milana PATÁKA s jeho netradičným koníčkom – chovateľstvom holubov. ..
číslo: 3 | ročník: LXXII | vyšlo: 12.februára 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»
Hodnotíme prínosy riešenia
Obchodný portál pomáha v každodenných činnostiach nielen v Pipex-e SK s.r.o. , ale aj v Pipex-e Deutschland GmbH. Je to živý systém, ktorý flexibilne reaguje na požiadavky trhu, potreby jeho užívateľov a stále sa vyvíja. V priebehu minulého roku sa opäť rozšírila jeho funkcionalita, pribudli ďalšie atribúty a množstvo reportov s vysokou pridanou hodnotou. ...
číslo: 2 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.január 2016 | autor (zdroj): Mgr. Zuzana Lilková | celý článok »»
Pozývame vás na Tále
31. januára
Lyžovačka s veľkou chuťou – Sladké prázdniny
a Verejné preteky v lyžovaní
,...
číslo: 2 | ročník: LXXII | vyšlo: 29.január 2016 | autor (zdroj): Tále, a.s. | celý článok »»
S akými predsavzatiami vstupujete do nového roka v ŽP GROUP
Začiatok nového roku je vždy obdobím, ktoré je spojené s bilancovaním, ohliadnutím sa späť na rok minulý, ale aj so želaním a odhodlaním, aby naša spoločnosť naplnila stanovený obchodný plán na rok 2016. ...
číslo: 1 | ročník: LXXII | vyšlo: 15.január 2016 | autor (zdroj): Mgr. Oľga. Kleinová | celý článok »»
Zvýšený záujem o ŽP VVC s.r.o.
Dňa 23. novembra 2015 navštívila ŽP Výskumno-vývojové centrum s.r.o. delegácia odborníkov z poľskej univerzity AGH - Akadémie Gorniczo-Hutnicza IM. Stanislava Staszica v Krakove - Fakulty inžinierstva kovov a priemyselnej informatiky a Akademického centra materiálov a nanotechnológií. ...
číslo: 24 | ročník: LXXI | vyšlo: 03.decembra 2015 | autor (zdroj): Ing. M. Ridzoň | celý článok »»
Čaká nás ešte jedna dôležitá zmena
Začiatok roka bol pre vás zložitý vzhľadom na prípravy na presun výroby a sídla spoločnosti. Ako ste to zvládli z dnešného pohľadu? ...
číslo: 22 | ročník: LXXI | vyšlo: 06.novembra 2015 | autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová | celý článok »»