5.10.2022 20:20:44
Výberové konanie

V Ý B E R O V É
K O N A N I E


Vedenie spoločnosti ŽP Prako s.r.o., 055 62 Prakovce vypisuje výberové konanie na obsadenie pozície
          asistent generálneho riaditeľa.
Požiadavky :
- ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru ( strojárske zameranie je výhodou )
- aktívna znalosť anglického alebo nemeckého jazyka,
- práca s PC,
- vodičský preukaz skupiny B,
- schopnosť viesť a riadiť chod kancelárie riaditeľa,
- zodpovednosť,
- komunikatívnosť,
- lojálnosť,
- rozhodnosť,
- flexibilita,
- aktívny prístup k plneniu úloh,
- prechádzajúca prax v podobnej profesii je výhodou.

Ponúkame :
- prácu v modernej spoločnosti s možnosťou sebarealizácie,
- prácu v dynamickom kolektíve s možnosťou osobného rastu,
- zaujímavé finančné ohodnotenie.

Termín podania žiadostí : do 8. 2. 2008 do 12 hod. na adrese :
Personálny odbor
Železiarne Podbrezová
976 81
resp. elektronicky: dvorska@zelpo.sk
Tel. kontakt : 048 645 2816, 2817

K žiadosti je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis a telefonický kontakt.

Predpokladaný termín výberového konania : 13. 2. 2008.


Autor (zdroj): Personálny odbor