20.7.2023 10:11:48
Tiráž & kontakt

PODBREZOVAN
- vydáva akciová spoločnosť Železiarne Podbrezová.
Vychádza v párnych týždňoch v piatok. Uzávierka aktualít v párnom týždni v pondelok.


Redakčná rada:
predseda: Ing. Martin Domovec. Členovia: Ing. Alena Kvačkajová, Ing. Pavol Kühnel, Ing. Soňa Roštárová, Ing. Juraj Kuboš, Ing. Ľuboš Ďurinďák, Ing. Anna Pavlusová, Ing. Pavel Valent, Ing. Miroslav Zázrivec.


Šéfredaktorka:
Mgr. Oľga Kleinová, zástupkyňa šéfredaktorky: Viera Kúkolová.

Redakcia a administratíva:
Železiarne Podbrezová, a.s., 976 81, telefon +421 - 48 - 645 2711, +421 - 48 - 645 2714, fax +421 - 48 - 645 2713.

Tlač: HLP grafik Brezno. Registračné číslo: 15.     
  

E-mail redakcia:  noviny@zelpo.sk       
Web:     http://www.podbrezovan.sk

Internet edícia Podbrezovana: trajtelova@zelpo.sk