10.12.2022 07:28:33

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 8/2008
            PDF verzia
Tube 2008 – Spojenie najlepších Pozývame vás na deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP a.s. 17. mája 2008 ŽĎAS - Ťažšie ako získať je obhájiť ŽP EKO QELET, a.s. - Závod Piesok patrí medzi najväčšie Previerka funkčnosti Plánovaná etapa obnovy žeriavového parku bola ukončená Vzhľadom na rozsah plánovaných prác tohtoročná stredná oprava je časovo náročnejšia Aktualizačné školenie podľa nového štandardu BSi OHSAS 18 001:2007 Periodické školenie interných audítorov SMK Školské okienko: Stredoškolská odborná činnosť MLADÝ EURÓPAN Výberové konanie Nadviazať, nadväzovať STABILITA, d.d.s., a.s. - Poplatok bol rovnaký aj v minulosti Ukazovatele spokojnosti Komédia talianskych autorov „Bez předsudků“ v Dome kultúry ŽP 23. apríla o 19. hod 170. výročie dychovej hudby: Spevokol SLOVAN Blahoželáme jubilantom – aprílové jubileá Kulinársky občasník: Zelená záhrada Román na pokračovanie: DIEVČA S MOTORKOU XXXI. časť Čitateľská súťaž: Kedy vznikol spevokol Slovan a kto bol jeho prvým dirigentom? Naša anketa: Čo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky ku Dňu narcisov? V marci odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Výberové konanie do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a prírodovedných predmetov Deviaty majstrovský titul našich kolkárov Dorastenci zatiaľ vedú o jeden bod Turnaj NBC A kategórie: Pešta druhý V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI NAJLEPŠÍ V domácom zápase nášho áčka s Humenným sa zrodila jednogólová remíza Víťazné v boji o malé finále Odštartovali cyklistickú sezónu Tour de Cameroun Jedálny lístok 21. - 27. apríla 2008 & 28. apríla - 4. mája 2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Previerka funkčnosti

Systému environmentálneho manažérstva
Polročná previerka funkčnosti Systému environmentálneho manažérstva v Železiarňach Podbrezová a.s., bola vykonaná v dňoch 31. marca a 1. apríla následným auditom podľa ISO 14 001:2004. Audit prebehol v súlade s vopred stanoveným programom v prevádzkarňach ťaháreň rúr, doprava, v právnom odbore a odbore technického dozoru.
Počas auditu boli systémovo preverované všetky činnosti, procesy ako aj služby, ktorými je zabezpečované znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie a dosahovanie neustáleho zlepšovania environmentálneho stavu.
Detailne bolo kontrolované aplikovanie požiadaviek a povinností vyplývajúcich z integrovaného povolenia (vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia) pre vykonávanie činností v prevádzkarni ťaháreň rúr - časť moriace linky, ako aj ich zapracovanie v našej riadiacej dokumentácii.
Externým audítorom neboli uložené žiadne nápravné opatrenia. Identifikované boli dve všeobecné odporúčania na zlepšovanie SEM. Tieto odporúčania budú aplikované v plnej miere tak, aby efektívne fungovanie nášho systému environmentálneho manažérstva bolo zabezpečené.
Ďakujem vedeniu akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová a všetkým zamestnancom preverovaných oblastí za profesionálny prístup a ochotu počas auditu.
Autor (zdroj): Ing. Igor Veverka, koordinátor SEM