5.10.2022 21:12:30

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 8/2008
            PDF verzia
Tube 2008 – Spojenie najlepších Pozývame vás na deň otvorených dverí Hutníckeho múzea ŽP a.s. 17. mája 2008 ŽĎAS - Ťažšie ako získať je obhájiť ŽP EKO QELET, a.s. - Závod Piesok patrí medzi najväčšie Previerka funkčnosti Plánovaná etapa obnovy žeriavového parku bola ukončená Vzhľadom na rozsah plánovaných prác tohtoročná stredná oprava je časovo náročnejšia Aktualizačné školenie podľa nového štandardu BSi OHSAS 18 001:2007 Periodické školenie interných audítorov SMK Školské okienko: Stredoškolská odborná činnosť MLADÝ EURÓPAN Výberové konanie Nadviazať, nadväzovať STABILITA, d.d.s., a.s. - Poplatok bol rovnaký aj v minulosti Ukazovatele spokojnosti Komédia talianskych autorov „Bez předsudků“ v Dome kultúry ŽP 23. apríla o 19. hod 170. výročie dychovej hudby: Spevokol SLOVAN Blahoželáme jubilantom – aprílové jubileá Kulinársky občasník: Zelená záhrada Román na pokračovanie: DIEVČA S MOTORKOU XXXI. časť Čitateľská súťaž: Kedy vznikol spevokol Slovan a kto bol jeho prvým dirigentom? Naša anketa: Čo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky ku Dňu narcisov? V marci odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Výberové konanie do triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a prírodovedných predmetov Deviaty majstrovský titul našich kolkárov Dorastenci zatiaľ vedú o jeden bod Turnaj NBC A kategórie: Pešta druhý V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI NAJLEPŠÍ V domácom zápase nášho áčka s Humenným sa zrodila jednogólová remíza Víťazné v boji o malé finále Odštartovali cyklistickú sezónu Tour de Cameroun Jedálny lístok 21. - 27. apríla 2008 & 28. apríla - 4. mája 2008

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Výberové konanie


V N Ú T R O P O D N I K O V Ý T R H P R Á C EOdbor predaja a marketingu
prijme do zamestnania z radov zamestnancov ŽP a.s. zamestnanca na obsadenie funkcie:

Vedúci referátu vývojových programov


Požadované predpoklady :

Vzdelanie :
· Vysokoškolské vzdelanie technického smeru II. stupňa

Jazykové znalosti :
· Znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina)
  Iné požiadavky :
  · Znalosť práce s užívateľskými aplikáciami MS Office, MS Windows, Outlook, Internet Explorer
  · Prax min. 10 rokov
  · Prax v ŽP a. s. min. 5 rokov

  Osobnostné predpoklady :
  · Schopnosť pracovať pružne a samostatne
  · Schopnosť analytického myslenia
  · Operatívnosť, flexibilnosť, kreativita
  · Schopnosť operatívne reagovať, rozhodovať a vyjadrovať sa
  · Ochota sa neustále vzdelávať

  Podmienky odmeňovania :
  · odmeňovanie v zmysle platných mzdových predpisov v ŽP a.s.

  Termín nástupu :
  · Október 2008

  Písomné prihlášky spolu s profesijným životopisom zasielajte v termíne do 30. 04.2008 písomne alebo elektronicky Personálnemu odboru ŽP a.s. príp. e-mailom na adresu kralikova@zelpo.sk

  Ponuka platí len pre zamestnancov ŽP a.s. !
  Autor (zdroj): Personálny odbor