10.12.2022 06:13:56
Najväčšie odliatky pre energetiku


Metalurgia v ŽP ŽĎAS, a.s. už dlhšiu dobu spolupracuje so štátnou indickou firmou Bharat Heavy Electricals Ltd. (BHEL), konkrétne so závodmi v Haridware a Hayderabade.

Od roku 2006 sa podarilo priebežne zrealizovať dodávky odliatkov pre sektor energetiky, vyrobených v štrnástich zákazkách. Na uvedenú tradíciu nadväzuje zatiaľ posledná zákazka na výrobu turbínových skríň, svojim objemom najväčšia. V doterajšej histórii akciovej spoločnosti ŽĎAS ide hmotnostne o najväčšie odliatky pre energeticku. Hrubá hmotnosť odliatku turbínovej skrine dosahuje tridsaťtri ton a bude použitá pre výrobu parnej turbíny výkonu 250 MW.
Posledná podobná dodávka takej veľkej turbíny sa uskutočnila v roku 2002 pre firmu ŠKODA POWER. Vtedy šlo o tridsaťjeden tonový odliatok.

Energetický priemysel je v Indii na vzostupe. Ešte stále sú však výpadky v dodávkach elektrického prúdu časté a vo väčších mestách a v niektorých, predovšetkým dedinských oblastiach, elektrika ešte vôbec nebola zavedená. O Indii je známe, že sa má do roku 2030 stáť najľudnatejším štátom sveta a predstihnúť tak Čínu.

Autor (zdroj): Obchod metalurgia, ŽP ŽĎAS, a.s.