10.12.2022 07:20:39
S GR TS Plzeň, a.s.: Kríza nám život skomplikovala, dopady však nie sú v tejto chvíli zásadnéS Ing. Václavom SMAZALOM, generálnym riaditeľom TS Plzeň, a.s

Plynie piaty mesiac roku 2009 a hoci sme vo výhľadoch dúfali, že okolo
apríla začne kríza ustupovať, nestalo sa tak. Podľa médií, do Čiech
hospodárska kríza len prichádza. Ako hodnotíte situáciu vo vašej
spoločnosti?

- Rozhodne si nemyslím, že hospodárska kríza v Českej republike začína ustupovať. Naopak, domnievam sa, že to najhoršie obdobie nás ešte len čaká. Svedčí o tom rad signálov o stave mnohých, hlavne menších firiem, ktoré sú nútené, vzhľadom k nedostatku objednávok, uplatňovať veľmi tvrdé úsporné opatrenia, ako je prepúšťanie zamestnancov, skracovanie pracovného času, vrátane znižovania miezd, atď. Naša firma je denne bombardovaná otázkami od rôznych firiem, či by sme pre nich nemali nejakú prácu. Pritom výhľad na nejakú zásadnejšiu zmenu na trhu nemožno v najbližšom období očakávať.
Určité dopady globálnej finančnej krízy sa pochopiteľne nevyhli ani našej spoločnosti. Pociťujeme to najmä vo výraznom obmedzení investičnej činnosti u našich potenciálnych zákazníkov. Mnohé prakticky už dohodnuté kontrakty boli zastavené alebo odsunuté na neskôr. Veľmi často dochádza k odsúvaniu dodacích termínov pri už podpísaných kontraktoch. V niektorých prípadoch sa dokonca zákazníci snažia kontrakty aj zrušiť.


Uvedená situácia sa prejavila najmä v odboroch vulkanizačné lisy a valcovne, kde sme mali rozpracované množstvo zaujímavých obchodných prípadov, ktoré boli vo väčšine odsunuté na neskôr alebo pozastavené. Všetko úsilie a svoje schopnosti sme museli preto nasmerovať na aktivity k získaniu zákaziek v odbore hydraulické lisy, kde sme boli v ostatnom čase veľmi úspešní a kde sa aj počas celosvetovej recesie objavujú požiadavky na dodávku nových alebo modernizácie pôvodných, najmä veľkých kovacích lisov.
Prvoradou úlohou v prvých mesiacoch tohto roka bolo preto zabezpečiť chýbajúce zákazky na tento rok a pokiaľ možno, aj výraznú časť zákaziek už na nasledujúci rok 2010. Spokojne môžem konštatovať, že sa nám to z veľkej časti podarilo. Podpísali sme veľmi náročný kontrakt na modernizáciu lisu CKV 113 MN pre francúzskeho zákazníka, s termínom plnenia ešte v tomto roku a spolu s ďalšími menšími kontraktmi sa nám podarilo zabezpečiť výrobu na rok 2009. V spolupráci so spoločnosťou ŽĎAS, a.s. sa následne podarilo podpísať kontrakt na dodávku nového kovacieho lisu pre Čínu, čo pre nás znamená spolu s ďalšími už podpísanými kontraktmi zabezpečenie podstatnej časti zákaziek aj pre rok 2010.
Objednávky máme z väčšej časti na dva roky zabezpečené, ťažká úloha, ktorá nás čaká, je zabezpečenie potrebného financovania príslušných projektov. Pri súčasnom správaní sa bankového sektoru to rozhodne nie je jednoduchá úloha.
Pozitívom súčasnosti pre nás je, že nemáme problémy s termínmi dodávok polotovarov, hlavne výkovkov a odliatkov a dajú sa dohodnúť aj lepšie cenové podmienky od všetkých subdodávateľov. Termínové zabezpečenie rozsiahlejších zákaziek je tak jednoduchšie ako ešte v nedávnej v minulosti.
Chcem ešte pripomenúť, že preventívne proti dopadom súčasnej recesie sme v spoločnosti prijali rad úsporných opatrení, netýkali sa úrovne zamestnanosti v spoločnosti a ani nepredpokladáme tento stav v najbližšej budúcnosti meniť.
Môžem konštatovať, že finančná kríza nám v súčasnej dobe skomplikovala život, jej dopady na našu spoločnosť však rozhodne nie sú v tejto chvíli zásadné.

Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová