10.12.2022 07:16:44
Spomienky a poďakovania

Dňa 3. júna uplynú dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný syn, manžel, otec a brat
Ondrej NEMEC z Valaskej.
S láskou spomína smútiaca rodina
...


„Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami.“
Dňa 18. júna uplynie päť rokov odvtedy, ako nás opustil manžel, otec a starý otec
Viliam HRIANČIK z Lopeja.
Spomína manželka, dcéra s rodinou
...Autor (zdroj): v texte