28.1.2023 20:44:54

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2009
            PDF verzia
10 rokov novovybudovanej vrátnici v starom závode S Emilom KOKLESOM, GR ŽP EKO QELET a.s.: „Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“ Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky. Svet ocele: Prečítali sme za vás Posledné zvonenie Jazykové okienko: Slová dopad aj dosah môžeme nadradiť slovami: dosah, vplyv, účinok, dôsledok Dôchodcovia ďakujú Poďakovania za umožnenie vypracovať bakalársku prácu v Železiarňach Podbrezová a.s. V detskom letnom tábore v Repišti: „U Daniela“ opäť bez problémov Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky Zamestnanci tradične so zľavou. Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia Pozývame vás na výstavu reportáží z podbrezovského športu - STRETNUTIE v Horehronsom múzeu Blahoželáme jubilantom – júlovým Zdravotnícke okienko: Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku Rady pre dovolenkárov Horoskop 28. -29. týždeň Naša anketa: Čo pre vás znamená šťastie? Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Pozývame vás v júli Benko sa stal trénerom brankárov v Podbrezovej „... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní futbalisti ako Breznaník a Kucka“ Český pohár Kvačkaj si vybojoval prvenstvo ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ Vo svojej kategórii je jednotkou Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009 & 20. – 26. júl 2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Blahoželáme jubilantom – júlovým

Pracovné jubileá
40-ročné
Marián PRAVOTIAK
35-ročné
Ján DANIŠ, Jozef HONKO, Miroslav HUŤKA, Daniela MEDVEĎOVÁ, Ján MICHALISKO
30-ročné
Jana FIGĽUŠOVÁ, Jaroslav HOLKO, Iveta HUOSTIKOVÁ, Peter JAKUBEC, Mária JUROŠOVÁ, Juraj KŇAZOVICKÝ, Anna LONGAUEROVÁ, Ing. Ondrej MAJER, Jozef NOMILNER, Ing. Vladimír SOTÁK, Ján TELGÁRSKY, Milan WEISS
25-ročné
Branislav BACÚŠAN, Jozef BARÁT, Vladimír HANZEN, Janka HUŇOVÁ, Miloš KOCKA, Janka KVIETKOVÁ, Rudolf MOLČAN, Emília VENGEROVÁ, Anna VOJTKOVÁ
20-ročné
Silvia BOBÁKOVÁ, Gabriela ČERNÁKOVÁ, Ing. Mária DEMIANOVÁ, Ivana CHUDINOVÁ, Janeta KOVÁČIKOVÁ, Mária KOVÁČIKOVÁ, Ing. Peter PILIAR, Jozef SKLADANÝ, Maroš ŠUCHA, Zuzana ŠVANTNEROVÁ

Životné jubileá
Jaroslav BUBELÍNY, Vladimír DANČÍK, Milan JANČIAR, Ing. Peter KŰHNEL, Ján LAURINC, Mária ŤAŽKÁ, Miroslav UHRÍK, Ing. Mária ULBRICHTOVÁ, Daniel ZAJAČKO, Ivan ŽABKA, Jaroslav GREGUŠ, Igor HAVLÍCEK, Ján KOŠTIAĽ, Mária KOVÁČIKOVÁ, Anna LONGAUEROVÁ, Ladislav LUPTÁK, Ján MICHALČÍK, Ľubomíra VANÍKOVÁ, Cyril MIHŇÁK, Milan PREDAJNIANSKY, Ing. Pavel RUSNÁK, Anton SOLIAR, Ivan ŠUHAJDA, Felix VLČEK


V živote tvojho knihe strana šesťdesiata sa otvára.
Pripíjame si s tebou Gitka perlivým vínom z pohára.
Na tvoju lásku spomíname s vďakou a v tichom dojatí:
Kto z nás, a kedy, drahej Gitke, všetku tú lásku oplatí?!
Iste len pán Boh dobrotivý vo svojej veľkej milosti...
A preto nech ťa dlho živí, v šťastí a zdraví, v radosti.“
Všetko najlepšie k významným narodeninám
Gitke VLČKOVEJ
zo srdca želajú a na teba spomínajú bývalé kolegyne Zuzana a Ľubica


Autor (zdroj): v texte