28.1.2023 20:22:24

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2009
            PDF verzia
10 rokov novovybudovanej vrátnici v starom závode S Emilom KOKLESOM, GR ŽP EKO QELET a.s.: „Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“ Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky. Svet ocele: Prečítali sme za vás Posledné zvonenie Jazykové okienko: Slová dopad aj dosah môžeme nadradiť slovami: dosah, vplyv, účinok, dôsledok Dôchodcovia ďakujú Poďakovania za umožnenie vypracovať bakalársku prácu v Železiarňach Podbrezová a.s. V detskom letnom tábore v Repišti: „U Daniela“ opäť bez problémov Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky Zamestnanci tradične so zľavou. Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia Pozývame vás na výstavu reportáží z podbrezovského športu - STRETNUTIE v Horehronsom múzeu Blahoželáme jubilantom – júlovým Zdravotnícke okienko: Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku Rady pre dovolenkárov Horoskop 28. -29. týždeň Naša anketa: Čo pre vás znamená šťastie? Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Pozývame vás v júli Benko sa stal trénerom brankárov v Podbrezovej „... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní futbalisti ako Breznaník a Kucka“ Český pohár Kvačkaj si vybojoval prvenstvo ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ Vo svojej kategórii je jednotkou Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009 & 20. – 26. júl 2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Posledné zvonenie

v školskom roku 2008/2009 odznelo 30. júna aj študentom Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP a Súkromného gymnázia ŽP.

„Nie je dôležité miesto na ktorom stojíme, ale smer ktorým ideme,“ povedala v úvode slávnostného ukončenia školského roka Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka súkromných škôl.
Na začiatku školského roka sme mali 295 žiakov. S vyznamenaním ho ukončili pätnásti, prospelo veľmi dobre štyridsaťdva žiakov, neprospelo pätnásť žiakov, z ktorých si traja budú musieť zopakovať ročník,“ konkretizovala riaditeľka výsledky dosiahnuté v odbornej škole. V hodnotení študentov gymnázia poukázala na skutočnosť, že „...na súkromné gymnázium nastúpilo 106, rok ukončilo 103 študentov s výsledkami - výborný prospech dosiahlo dvadsať jeden z nich, s čistými jednotkami z tried: 1. G: Klusáček, Horanská, 1. H: Daxnerová, Kubušová, Štellerová, z 2. G nielen úspešné študentky ale aj školu reprezentujúce športovkyne: Ábelová a Dunajská a z 3. G: Demeter a Ridzoňová, prospelo veľmi dobre dvadsaťtri študentov a nevyhovujúci prospech dosiahli ôsmi.“
Z tohtoročného hodnotenia vyplynulo, že štyridsať deväť žiakov ukončilo štúdium v odbornej škole zložením maturitnej skúšky a 14 žiakov vykonaním záverečnej skúšky v učebných odboroch, z toho traja prospeli s vyznamenaním a traja prospeli veľmi dobre.
„Veľkú radosť nielen mne, ale myslím si, že všetkým pracovníkom našich škôl urobili športovci, ktorí nás vynikajúco reprezentovali na súťažiach doma i v zahraničí. Bez podpory učiteľov a trénerov by to ťažko zvládli a tak všetkým zainteresovaným patrí naše poďakovanie. Nielen v športe sme zaznamenali dobré výsledky. Obstáli sme výborne aj v súťaži odborných zručností . V Žďári nad Sázavou si zmerali sily s obrábačmi kovov z Českej republiky žiaci Patrik Medveď a Martin Vrťo. Po prvý raz sme sa zúčastnili súťaže Stredoškolských odborných činností so žiačkami gymnázia M. Pavúkovou a P. Kubušovou. Boli sme účastníkmi Modelového európskeho parlamentu, Olympiády ľudských práv... Futbalisti B - družstva staršieho a mladšieho dorastu postúpili do druhej dorasteneckej ligy. V tíme slovenskej futbalovej reprezentácie do 17 rokov bol Erik Gemzický, atlétky Ábelová a Dunajská sú juniorskými reprezentantkami Slovenskej republiky s istou účasťou na majstrovstvá sveta sedemnásťročných v skoku do výšky, Dunajská sa zúčastní aj Olympiády mládeže. Na celoslovenskej súťaži organizovanej firmou Siemens bol úspešný Filip Hiadlovský, vedený Ing. Flaškom. Majster odborného výcviku p. Kostoláni pripravoval Patrika Medveďa na súťaž ZENITH. Patrik sa prebojoval do celoštátneho kola, v ktorom obsadil 1. miesto. Účasť i úspech na uvedených súťažiach považujem za úspech a ďalšiu motiváciu pre žiakov, ale i pedagógov. Dosiahnuté výsledky sú aj vďaka výbornej spolupráci s našim zriaďovateľom – akciovou spoločnosťou Železiarne Podbrezová. Tohtoročné slávnostné vyraďovanie žiakov štvrtých ročníkov za účasti premiéra vlády SR Roberta Fica a ministra školstva Jána Mikolaja bolo dôstojným rozlúčením sa so školou a zároveň prijatím našich absolventov do veľkej rodiny železiarov. V tejto tradícii budeme pokračovať. Možnosť vykonávať prax v prevádzkarňach zriaďovateľa je pre našich žiakov dobrou prípravou pre život a na prácu po ukončení štúdia,“ zhodnotila Ing. Pavlusová. Nasledovalo ocenenie jednotlivcov za najlepší prospech a vynikajúcu reprezentáciu škôl.


Študentov sme sa opýtali : „Čo vám priniesol tento rok a ako hodnotíte výsledky, ktoré ste v ňom dosiahli?

Milan BELKO, 2. ročník SSOŠH ŽP
- Výsledky boli dobré, ja som spokojný a myslím si, že aj rodičia budú. Prax sme zatiaľ vykonávali v školských dielňach, tak ako v prvom ročníku, avšak od budúceho roka už budeme praxovať aj v prevádzkarňach železiarní. Motivujúcou pre nás je aj finančná odmena, ktorú nám poukazujú na individuálne účty. Už som si za zarobené na seba aj niečo kúpil, nemyslím tým uniformu, tú sme dostali od zriaďovateľa zadarmo.


Filip FATURA, 1. ročník SSOŠH ŽP
- Nebanujem, že som sa rozhodol študovať práve tu. Mám už za sebou prvý ročník, v ktorom som si zvykol na všetko nové - školu, systém i kolektív. Som so všetkým veľmi spokojný. V školských dielňach som praxoval pol roka na frézach a druhý polrok na sústruhoch. Hodia sa nám aj príspevky za prax, ktoré mám uložené na účte.

Lucia KRÁLIKOVÁ, I. ročník SG ŽP
- Určite nie som úplne spokojná, mohla som dosiahnuť aj viac. No musím sa uspokojiť aj s tými výsledkami, ktoré som dosiahla. V škole sa mi veľmi páči, aj v kolektíve. Tento rok bol pre nás výnimočný tým, že sme celá trieda informatikov dostali zadarmo notebooky, čo nám podstatne uľahčuje prácu. Hoci idú prázdniny, od 13. do 24. júla sa zúčastním letného kempu v ŽP Informatika, s.r.o., kde ako dúfam, sa zdokonalím v práci na počítači a niečo si aj privyrobím.

Martin CHROMEK, 3. ročník SSOŠH ŽP
- Hodnotenie zo strany učiteľov bolo objektívne, s výsledkami som spokojný a rok ako taký, je ďalším krokom k maturite. Po prvýkrát sme od tohto ročníka mohli vyskúšať aj prácu vo výrobných prevádzkarňach železiarní. Už v prvom ročníku sme si zriadili elektronické účty, na ktoré nám škola mesačne posiela vreckové a každým rokom sa tá suma zvyšuje, teraz by to malo byť v čistom okolo 5000 korún.

Erik GEMZICKÝ, 2. ročník SG ŽP
- Určite to nebolo ľahké, avšak podarilo sa mi zosúladiť školské povinností so športovými. Ako futbalový reprezentant slovenského výberu do 17 rokov som si myslel, že to bude problematickejšie, ale vďaka kompromisu a samozrejme aj mojej príprave to šlo dobre. Spokojnejší som s výsledkami, ktoré som dosiahol v športe. Pre školu sa určite dá z mojej strany urobiť ešte viac, chce to však viac snahy. A nakoniec, v športovej triede sme dobrý kolektív a tak pre nás bol každý deň uplynulého školského roka zážitkom.

Foto: I. Kardhordová
Klára ÁBELOVÁ, 2. ročník SG ŽP
- So školskými výsledkami som spokojná, nakoľko už nemôžu byť lepšie (Klára skončila s čistými jednotkami, zúčastňovala sa olympiád z jazykov: slovenského, anglického i nemeckého – pozn. redakcie). V športovej oblasti až taká spokojná nie som, mala som zranenie, ale dúfam, že to bude lepšie. V nedeľu, 5. júla odchádzam na majstrovstvá sveta, ôsmeho skáčem. Ak by som mala hodnotiť triedny kolektív, podľa mňa sa každým rokom naše vzťahy upevňujú a mám ich z roka na rok radšej. Myslím si, že za takými dobrými podmienkami, aké mi vytvára škola a ŽP a.s., by som musela ísť veľmi ďaleko. Som s nimi spokojná, je to to najlepšie, čo pre mňa môže byť.Autor (zdroj): Viera Kúkolová