10.12.2022 06:27:27

~ Jedálne lístky ...
Články z čísla: 13/2009
            PDF verzia
10 rokov novovybudovanej vrátnici v starom závode S Emilom KOKLESOM, GR ŽP EKO QELET a.s.: „Naša spoločnosť zámer šrotovného naplnila“ Recertifikačný audit podľa ISO/TS 16949:2002. Platnosť predĺžená na ďalšie tri roky. Svet ocele: Prečítali sme za vás Posledné zvonenie Jazykové okienko: Slová dopad aj dosah môžeme nadradiť slovami: dosah, vplyv, účinok, dôsledok Dôchodcovia ďakujú Poďakovania za umožnenie vypracovať bakalársku prácu v Železiarňach Podbrezová a.s. V detskom letnom tábore v Repišti: „U Daniela“ opäť bez problémov Ondrej Demian, riaditeľ pobočky STABILITA, d.d.s. v B. Bystrici: S cieľom zjednotenia metodiky Zamestnanci tradične so zľavou. Voda má dvadsaťsedem stupňov Celzia Pozývame vás na výstavu reportáží z podbrezovského športu - STRETNUTIE v Horehronsom múzeu Blahoželáme jubilantom – júlovým Zdravotnícke okienko: Kliešte sa vyskytujú nielen na Slovensku Rady pre dovolenkárov Horoskop 28. -29. týždeň Naša anketa: Čo pre vás znamená šťastie? Inzertná služba, oznamy V máji odišli do dôchodku Spomienky a poďakovania Pozývame vás v júli Benko sa stal trénerom brankárov v Podbrezovej „... veríme, že z nich vyrastú rovnako úspešní futbalisti ako Breznaník a Kucka“ Český pohár Kvačkaj si vybojoval prvenstvo ŠIMOROVÁ OPAŤ PRVÁ Vo svojej kategórii je jednotkou Jedálny lístok 13. – 19. júl 2009 & 20. – 26. júl 2009

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [Železiarne Podbrezová a.s.]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Spomienky a poďakovania„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk už vám nemôžem dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.“
Ďakujeme príbuzným, známym a bývalým spolupracovníkom za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ za milovaným manželom, otcom a starým otcom
Pavlom MAJEROM z Jasenia.
Smútiaca rodina
...

Dňa 1. júla sme si pripomenuli prvé výročie odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec, syn a brat
Ivan SOLIAR z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a syn s rodinou

Dňa 24. júla si pripomenieme dva roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec, starký a prastarý otec
Ondrej MEŠKO z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami

...

Dňa 17. júla si pripomenieme rok odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Vladimír ŠKODA z Brezna.
S láskou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami
...
Autor (zdroj): v texte