7.12.2022 01:19:08
S Ing. M. Podkonickým, vedúcim centrálnej údržby:

„ Napriek zložitým podmienkam technologické zariadenia musíme udržať v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave“

Ovplyvnila súčasná neľahká hospodárska situácia harmonogram tohtoročných plánovaných opráv?
- Už schválený plán opráv pre tento rok predpokladal obmedzenie nákladov na všetky druhy opráv o viac ako štyridsať percent, v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Skutočnosť je však po uplynutí prvého polroku, vzhľadom na obmedzenú zákazkovú náplň výrobných prevádzkarní, ešte horšia a to si samozrejme vyžadovalo ďalšiu redukciu nákladov na opravy. V prvom polroku sme sa museli bohužiaľ rozlúčiť s niektorými našimi aj dlhoročnými pracovníkmi a vykonávanie opráv sme orientovali len na nevyhnutné opravy. Napriek týmto zložitým podmienkam našu činnosť orientujeme na to, aby sme technologické zariadenia udržali v prevádzkyschopnom a bezpečnom stave.
Konkrétne v prevádzkarni oceliareň, kde je situácia v zákazkovej náplni najzložitejšia využívame na opravy časový priestor v rámci týždňových plánovaných odstávok.
V ťahárni rúr v tomto roku s vykonávaním stredných opráv vôbec nepočítame a celú činnosť zameriavame len na bežné opravy.
Vo valcovni bezšvíkových rúr je situácia podobná. Plánovaná stredná oprava v auguste bude vykonaná v skrátenom termíne, a v obmedzenom rozsahu, len na zariadeniach ako je elongátor, pretlačovacia stolica a pec na ohrev tŕňových tyčí.

Spomeniete tie najdôležitejšie?
- Ako som už uviedol sústreďujeme sa len na nevyhnutné opravy a opravy, ktoré si technologické zariadenie vyžaduje vzhľadom na životnosť a odpracovaný čas.
Medzi tieto posledne uvedené patrila v prevádzkarni energetika výmena setu plynovej turbíny a redukčnej prevodovky. Výmena spojená s opravou prebehla začiatkom júla.
Ďalšie, rozsahom väčšie opravy, pripravujeme v prevádzkarni valcovňa bezšvíkových rúr v závere tohoto roku. Pôjde hlavne o opravu pôdne karuselovej pece, ďalej opravu mechanických a hydraulických časti dierovacieho lisu a opravu krokovej pece pre ohrev tŕňových tyčí. Do plánu je zahrnutá aj výmena ozubenej tyče a pastorkov pretlačovacej stolice.

V prvej polovici júla bola v oceliarni zrealizovaná výmena nosníka I 800 na plošine vo výške ôsmich metrov.
F: archív TcúAutor (zdroj): Viera Kúkolová