7.12.2022 00:45:49
Štatút Centra olympijskej prípravy: Naše gymnázium ho získalo pre biatlon


Medzi zástupcami desiatich stredných škôl, ktorí z rúk podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja prevzali 9. júla, na pôde Ministerstva školstva SR, certifikáty o udelení štatútu Centra olympijskej prípravy (COP) bola Ing. Anna Pavlusová, riaditeľka Súkromného gymnázia ŽP, ktorej sme sa opýtali:


Čo predchádzalo udeleniu certifikátu COP?
- Niekoľkoročné snaženie zriaďovateľa našej školy o poskytovanie čo najkomplexnejšej starostlivosti o športové talenty z radov mládeže regiónu Horehronia vyústilo do otvorenia druhej súkromnej školy - Súkromného gymnázia ŽP v školskom roku 2006/07 a tým aj k rozšíreniu športových tried. V súčasnosti môžeme konštatovať, že tento krok zviditeľnil naše úspechy aj v športovej oblasti, študenti nás reprezentujú nielen na domácich, ale i na svetových podujatiach.
Získaním certifikátu sa naše gymnázium oficiálne akredituje medzi centrá, disponujúce kvalitným materiálnym vybavením a športoviskami, s cieľom dosiahnutia vrcholového výkonnostného rastu mladých športovcov pod dohľadom kvalifikovaných a skúsených trénerov. Deviaty júl nás teda opäť posunul na ceste k naplneniu už spomínaného zámeru. Na Slovensku patríme k prvej desiatke stredných škôl vlastniacich štatút Centra olympijskej prípravy, ktoré začnú svoju činnosť pri školách od 1. septembra 2009.

Šesť škôl dostalo certifikát na štyri roky a štyri na skrátené dvojročné obdobie. Aký certifikát získalo vaše gymnázium?
- Dostali sme certifikát na skrátené dvojročné obdobie, po ktorom bude štatút centra olympijskej prípravy prehodnotený na základe nami dosiahnutých výsledkov. Musím pripomenúť, že Ministerstvo školstva SR podporí komplexnú starostlivosť o nádejných športovcov na najvyššej úrovni, veď na projekt centier olympijskej prípravy vyčlenilo v tomto roku 2,5 milióna eur. V súčasnosti získali školy štatút COP v osemnástich športoch, medzi ktorými nechýba ani vodný slalom, športová streľba, plávanie, lyžovanie či džudo. Naše gymnázium ho získalo pre športovú disciplínu – biatlon.

K čomu vás získanie certifikátu zaväzuje?
- V súčasnosti pripravujeme program športovej prípravy. V projekte budú podrobnejšie informácie s údajmi o skutočne zaradených žiakoch do COP, o personálnom, trénerskom a realizačnom zabezpečení centra, infraštruktúre, materiálnom vybavené a výkonnostných cieľoch, plánoch prípravy športovcov, zabezpečenosti ich ubytovania a stravovania, zdravotnej starostlivosti a regenerácii, ako aj rozpočet na celý školský rok. Koncom augusta prejde tento materiál oponentúrou pred odbornou komisiou, zloženou zo zástupcov Ministerstva školstva SR, Slovenského olympijského výboru a športových zväzov. Súčasne by malo Národné športové centrum predložiť návrh systému zdravotného zabezpečenia športovcov, nakoľko centrá olympijskej prípravy by im mali poskytovať 24 hodinovú starostlivosť.

Ide len o biatlon, alebo získanie certifikátu ovplyvní aj ďalšie športové odvetvia ktorým sa venujú vaši študenti?
- Podľa informácií, ktoré zatiaľ máme, ide len o biatlonistov. Našou úlohou bude doriešenie zaradenia našich atlétov do COP - atletika. Jarná príprava na hlavnú sezónu sa pre atlétov zo Súkromného gymnázia ŽP začala pomerne skoro, po posledných halových pretekoch v španielskom Llorete de Mar, a to vďaka podpore Nadácie ŽP a vedenia ŽP a.s. Atletická sezóna začala 2. mája v Košiciach GPS mítingom a vyvrcholila Majstrovstvami sveta sedemnásťročných v talianskom Bresannone a pretekami EYOF vo Fínsku (Tampere), kde majú istú účasť študentky Súkromného gymnázia ŽP – Klára Ábelová a Tatiana Dunajská. Výkony, ktoré dosahujú naši atléti by mali byť riešené zaradením do COP, aby veľké talenty neskončili pre nedostatok finančných prostriedkov, ale aby ich príprava bola zabezpečovaná primerane dosahovaným výsledkom.


Autor (zdroj): Viera Kúkolová