7.12.2022 00:29:12
V centre pozornosti


Nepriaznivá situácia vyplývajúca z dôsledkov finančnej a hospodárskej krízy naďalej pretrváva aj v oceliarskom priemysle. Po niekoľkotýždňovej analýze, Predstavenstvo ŽP a.s., bolo preto nútené situáciu riešiť prispôsobením výrobného režimu aktuálnemu objemu zákaziek.
S platnosťou od 1. augusta 2009 bude pracovný čas skrátený na štyri pracovné zmeny v týždni, s tým, že v prípade zmien bude flexibilne prijaté rozhodnutie s prispôsobením sa požiadavkám našich zákazníkov. V novej rubrike budeme monitorovať aktuálnu situáciu a budeme vás pravidelne informovať o objeme zákaziek, i prípadných zmenách v pracovnom režime.
Obchodná politika v našej akciovej spoločnosti je centrálne usmerňovaná v ŽP a.s., a riadená na teritoriálnom princípe prostredníctvom obchodných spoločností. Ťažká situácia v zabezpečovaní zákaziek si vyžaduje enormné úsilie našich obchodníkov pri získavaní nových objednávok. Podmienky v zabezpečovaní zákaziek sú v každom teritóriu odlišné.

AKÝ BUDE AUGUST?
Vďaka našim obchodným spoločnostiam sa podarilo zabezpečiť pre valcovňu bezšvíkových rúr zákazky v objeme 7 500 ton bezšvíkových za tepla valcovaných rúr, čo znamená dostatočný objem pre naplnenie výroby na päť pracovných dní v týždni.
Objem zákaziek na presné oceľové rúry ťahané za studena pre ťaháreň rúr predstavuje momentálne 1435 ton. Uvedený objem postačí na štyri pracovné dni v týždni.
Objem zákaziek na kontinuálne odlievané oceľové bloky na august je zabezpečený vo výške 2 360 ton. Situácia v dopyte po tomto výrobku je aj naďalej nedostatočná a zostáva nám veriť, že ďalší štvrťrok prinesie pozitívnejšie čísla.

Autor (zdroj): ŽP – P