7.12.2022 01:01:44
Blahoželáme jubilantom – októbrovým

Pracovné jubileá
40 - ročné
Štefan VIŠŤAN
35 - ročné
Eva BOŠEĽOVÁ, Marta SPIŠIAKOVÁ
30 - ročné
Štefan AMBRÓZ, Eva BELANOVÁ, Jaroslav BUBELÍNY, Marian KUČERA, Lucia KŰHNELOVÁ, Soňa LUPTÁKOVÁ
25 - ročné
Ing. Jozef BROZMAN, Elena MARKOVÁ, Dušan POTKÁNY
20 - ročné
Milan MALČEK, Marek NÁTHER, Aleš NÚTER, Marian PANČÍK, Róbert PIATER, Stanislav ŠTULRAJTER, Ján VALIGURA, Vladimír VESEL

životné jubileá
Ing. Iveta ANTALÍKOVÁ, Vladimír RAFAJ, Ľubomír ŠIŠKA, Zuzana ŠVANTNEROVÁ, Milan TŔNIK, Marcela VETRÁKOVÁ (september), Ľubomír BENEDIK, Pavol BÉREŠ, Daniel DODOK, Ján CHUJAC, Marta KRELLOVÁ, Pavel MAJER, Jozef SMOLA, Ema ŽIAKOVÁ, Pavol ŽITNÝ, Ing. Jozef BROZMAN, Ing. Anton MOJŽIŠ


Autor (zdroj): Personálny odbor