4.12.2022 09:18:31
Prieskum spokojnosti stravníkov ŽP GASTRO servis, s.r.o.


Vyplnené anketové lístky posielajte do 26. októbra 2009 do redakcie Podbrezovan vnútropodnikovou poštou alebo e-mailom: noviny@zelpo.skĎakujeme, že ste sa zapojili do našej ankety s cieľom zistenia vašej spokojnosti so stravovaním v ŽP GASTRO servise, s.r.o. Len spätná väzba totiž môže smerovať k odstráneniu nedostatkov. Ak máte pocit, že sa treba zaoberať niečím, čo tu spomenuté nebolo, prosím, napíšte nám. Pod vyplnenú anketu sa nemusíte podpísať. Ak však zostanete v anonymite, oberiete sa o šancu výhry

DESAŤ MRAZENÝCH JEDÁL,

ktoré venuje ŽP GASTRO servis, s.r.o., jednému zo zapojených.Autor (zdroj): redakcia