7.12.2022 01:45:44
Spomienky a poďakovania


„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, smutný je náš dom, prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostala von.“
Dňa 5. októbra uplynulo šesť rokov odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka, matka, stará matka
Anna STRELCOVÁ z Čierneho Balogu – Nového Krámu.
S láskou spomína manžel, deti a vnúčatá

...

„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame a sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname!“
Dňa 10. októbra uplynulo päť rokov od úmrtia
Ľubomíra ROSÍKA z Brezna – Mazorníkova.
S úctou spomínajú manželka, syn Ľubomír s rodinou,
syn Martin a vnúčatá Zuzka a Jakubko

...

Dňa 29. októbra uplynú tri roky odvtedy, ako nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý otec
Milan SRNKA z Podbrezovej.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku s modlitbou.
S láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami

...


„Odišiel si v srdci bolesť zanechal, tak rýchlo a bez rozlúčky, to nik nečakal. Slzna nám steká po líci, zabudnúť sa nedá, aj keď hladíš na nás z neba, čas plynie, ako tichej vody prúd, kto ťa mal rád, nevie zabudnúť.“
Dňa 2. novembra uplynie päť rokov odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Ján MELKO z Piesku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra, vnúčatá, pravnúčatá a celá rodina

...

„Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. Smutný je náš domov, prázdno je v ňom, len cestička k hrobu zostala von.“
Dňa 31. októbra uplynie rok odvtedy, ako nás navždy opustil milovaný manžel, otec a starý otec
Jozef HLÁSNIK z Dolnej Lehoty.
S láskou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatná rodina


Autor (zdroj): v texte