7.12.2022 01:50:20
V centre pozornosti s Ing. Júliusom Kriváňom, obchodným riaditeľom


Ako hodnotíte október z pohľadu odbytu?
- Už sme síce v polovici októbra, ale ak hodnotíme objemy z pohľadu tonáže, pre valcovňu bezšvíkových rúr, kde je potvrdených 9 421 ton, rovnako aj pre ťaháreň rúr, kde je potvrdených 2 472 ton, je október najlepším mesiacom v tomto roku. Naopak, v oblúkarni, kde máme potvrdených 225 ton, zaznamenávame klesajúcu tendenciu, vzhľadom na predchádzajúce množstvá okolo 300 ton rúrových navarovacích oblúkov. Pre zvarovňu rúr je zabezpečených 134 ton, vzhľadom na predchádzajúce množstvá okolo 200 ton, zaznamenávame v tomto mesiaci pokles záujmu o túto komoditu. Pre zvárané kalibrované rúry máme potvrdených 158 ton, pre kontinuálne odlievané oceľové bloky 1 685 ton (1500 ton je ešte v rozpracovaní a predpokladáme, že časť z tejto zákazky bude spracovaná ešte v tomto mesiaci).
Pre druhovýrobu máme potvrdených 82 ton na bezšvíkové a 10 ton na kalibrované rúry.
Z uvedených čísel vyplýva, že valcovňa bezšvíkových rúr je stabilizovaná, po predchádzajúcich dvoch mesiacoch je október najlepším mesiacom a ťaháreň rúr sa prvýkrát v tomto roku dostala na úroveň plánovaného mesačného objemu 2 471 ton.


Čomu pripisujete súčasnú situáciu?
- Čo sa týka produkcie valcovne bezšvíkových rúr, v letných mesiacoch sme vyrábali azda jediní, naši konkurenti stáli. Tým sme si vytvorili dobré východiskové pozície pre nasledujúce obdobie, pretože odberatelia zostali u nás. Nepochybne pomohol vzrast dopytu po kotlových rúrach pre energetický priemysel. Veľmi dobrú zákazku v objeme vyše 800 ton získala naša obchodná spoločnosť SLOVRUR v Poľsku, významný kontrakt máme aj pre Českú republiku, kde na opravu elektrárne požadujú väčšie množstvá kotlových rúr a významná je aj zákazka na vyšší objem výmenníkových rúr, získaná prostredníctvom obchodnej spoločnosti PIPEX.


Aký je výhľad na posledné tohtoročné mesiace?
- Pre valcovňu bezšvíkových rúr predpokladáme v novembri zabezpečenie zákaziek v objeme zhruba 9000 ton. Uvedené množstvo vychádza z kapacity prevádzkarne v pracovnom režime na tri zmeny. Ťaháreň rúr by sa mala držať na objeme z predchádzajúcich mesiacov, pre zvarovňu rúr veľkých priemerov očakávame okolo 100 ton, pre oblúkareň zhruba 150 ton, pre oceliareň okolo 1 500 ton. V hutníckej druhovýrobe by mali byť zákazky približne rovnaké ako v predchádzajúcich mesiacoch.
V decembri je pre valcovňu bezšvíkových rúr plánovaná oprava a tentokrát bude posunutá do dvoch mesiacov. Plánovaný je objem výroby na 6 500 ton a verím, že ho naplníme, pre ťaháreň rúr je predpokladaný objem 1 400 ton.
V súčasnosti spolu s výrobným úsekom a plánovacím odborom pripravujeme obchodný plán na rok 2010. Upresňujeme čísla pre jednotlivé mesiace a v najbližších dňoch by mali byť uzatvorené plánované objemy na január. Následne už naši obchodníci môžu rokovať s odberateľmi o zákazkách na prvý mesiac budúceho roka.
Uplatňujeme rovnakú stratégiu ako v minulom roku, s cieľom udržať si zákazníkov.

Ilustračné foto: A. NociarováAutor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová