9.2.2023 13:36:21
ŽP Informatika, s.r.o. - Certifikát Systému riadenia kvality ISO 9001:2008 pre ŽP Informatika, s.r.o.


Kvalita je neodmysliteľná pre úspech aj v oblasti služieb:

Dňa 9. októbra sa v ŽP Informatika, s.r.o. uskutočnilo slávnostné preberanie certifikátu Systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001: 2008. Ing. Ladislav Papík, riaditeľ certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia, spol. s r.o., pri tejto príležitosti konštatoval, že: „... spočiatku softvérové firmy hľadeli s pochybnosťami na certifikáciu, obávali sa, že to zviaže ich kreativitu. Dnes už väčšinou oceňujú, že treba mať systém, ktorý je zdokumentovaný. Blahoželám vám a verím, že získaním ďalšieho certifikátu, na ktorý sa už pripravujete, certifikátu podľa normy ISO 20 000, získate určitý náskok pred ostatnými firmami.“


Ing. Ľudovít Ihring, riaditeľ pre kapitálový rozvoj, zablahoželal úspešnej dcérskej spoločnosti Železiarní Podbrezová k získaniu certifikátu, poďakoval všetkým za vynaložené úsilie a na záver dodal: „... podobne ako vo výrobnom procese materskej spoločnosti, myslím si, že kvalita je neodmysliteľná pre úspech aj v oblasti služieb. Samozrejme, neuspokojíme sa so základným certifikátom kvality. Súčasná filozofia spoločnosti je trochu odlišná, ako pred desiatimi rokmi. Začíname sa presadzovať navonok a preto je potrebné, aby sme získali všetky potrebné osvedčenia kvality.“
Generálny riaditeľ dcérskej spoločnosti Ing. Jozef Urban priblížil fázy zrodu myšlienky a zdôraznil, že v začiatkoch, pri výmene skúseností s inými firmami sa stretli s rôznymi názormi na certifikáciu, sami prišli na to, že ide o úkony, ktoré bežne robia, ale inak sú pomenované. Pochopili však ich nevyhnutnosť. „Sme si vedomí, že tí, ktorí tieto procesy plnia, sú najdôležitejší na trhu“, konštatoval. Poďakoval všetkým zamestnancom, ktorí sa podieľali na prípravách.


Slávnostný akt preberanie certifikátu podľa normy ISO 9001:2008. Sprava: Ing. Ľudovít Ihring, člen Predstavenstva ŽP a riaditeľ pre kapitálový rozvoj, Ing. Jozef Urban, generálny riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o., Ing. Ladislav Papík, riaditeľ SGS Slovakia, s.r.o. a Ing. Ján Banas, predseda Dozornej rady ŽP a.s.
Foto: A. Nociarová

Prípravy na úspech v silnej konkurencii pokračujú: Už sme nielen odborne, ale aj kvalitatívne zdatníSlávnostné prevzatie certifikátu Systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001: 2008 v ŽP Informatika, s.r.o., s platnosťou od 28. augusta 2009 do 27. augusta 2012 sa uskutočnilo 9. októbra 2009, zavŕšilo jednu dôležitú etapu v oblasti zdokonaľovania kvality práce s cieľom uplatnenia sa v silnom konkurenčnom prostredí. O prípravách a realizácii sme sa pozhovárali s Ing. Luciánom Oravcom, vedúcim odboru kvality a stratégie rozvoja v tejto dcérskej spoločnosti:

Od osamostatnenia vašej spoločnosti uplynulo niečo vyše dvoch rokov a vy ste už stihli zaznamenať pomerne veľký krok vpred v oblasti riadenia kvality, čo si vyžaduje náročné prípravy. Ako ste to zvládli tak rýchlo?
- Hoci je činnosť ŽP Informatika, s.r.o., zameraná na poskytovanie služieb a riešení v oblasti informačných technológií predovšetkým pre materskú spoločnosť Železiarne Podbrezová a jej dcérske spoločnosti, máme záujem rozširovať svoje služby a získať si aj nových zákazníkov. Našim krédom je, že k zákazníkom sa môžeme dostať a udržať si ich len cez kvalitu a zvyšovanie úrovne našich služieb. To bol dôvod, prečo vedenie našej spoločnosti rozhodlo o uchádzanie sa o získanie certifikátu Systému riadenia kvality podľa normy ISO 9001:2008.


Čo prípravy obnášali?
- Prvým krokom bolo zriadenie odboru kvality a strategického rozvoja, ktorého aktuálnym poslaním bola okrem iného príprava na certifikáciu. Spočívala v spracovaní množstva dokumentov chýbajúcej vnútornej legislatívy, v tvorbe EPC procesných diagramov, administrácii projektovej činnosti, ďalšej dokumentácii súvisiacej s kvalitou a samozrejme prípravy návrhov na skvalitňovanie. Nasledovalo školenie interných audítorov, bol menovaný manažér kvality, ktorým sa stal Ing. Radoslav Račák a bol vypracovaný harmonogram ďalšieho postupu.
Termínom, kedy mal byť proces zavŕšený, bol pôvodne november 2009. Avšak sa nám začali črtať perspektívne zákazky, o ktoré by sme neradi prišli, preto sa prípravný proces skrátil o celý štvrťrok. Museli sme tempo zrýchliť a všetko pripravovať v predstihu.
V prípravnej fáze sme si prizvali na konzultáciu zástupcov z firmy IDS SCHEER, zaoberajúcej sa procesným riadením kvality, ktorá disponuje ľuďmi vyškolenými v tejto oblasti. Od uvedenej firmy máme softvérový nástroj ARIS, umožňujúci modelovať všetky procesy na jednom mieste. V spolupráci s firmou IDS SCHEER sme v júli uskutočnili predcertifikačný audit , ktorý prešiel veľmi dobre, s tromi drobnými pripomienkami.
V predstihu sme celú dokumentáciu poskytli certifikačnej spoločnosti SGS Slovakia, s.r.o. Košice na CD – nosiči, čo malo veľmi kladnú odozvu.

Ako prebiehala samotná certifikácia?
- Podľa slov Ing. Ladislava Papíka, riaditeľa SGS Slovakia, spol. s r. o., ktorý certifikáciu realizoval, bol priebeh bezproblémový a systém bol zdokumentovaný na požadovanej úrovni. Certifikácia prebehla bez pripomienok

Čo to pre firmu znamená, mať certifikát riadenia kvality?
- Trh je veľmi náročný, zákazníci si vyberajú firmy a certifikát je akousi „značkou kvality“ Certifikát Systému riadenia kvality podľa noriem ISO 9001: 2008 sa vzťahuje na všetky nami poskytované činnosti a to sú projektovanie, prevádzkovanie a outsourcing informačných systémov a tým sa nám otvárajú dvere k ďalším možnostiam. Už môžeme konštatovať, že sme nielen odborne, ale aj kvalitatívne zdatní.


V oblasti kvality to bol významný krok vpred. Vykročíte v tomto smere aj ďalej?
- Naše vedenie akurát v týchto dňoch rozhodlo o prípravách na získanie ďalšieho certifikátu. Čo nevidieť začneme s prípravami na certifikáciu ITIL, ISO 20 000, zameranú na oblasť manažmentu služieb, nakoľko naša činnosť spočíva predovšetkým v oblasti služieb, ich kvality, komunikácie so zákazníkmi a bezpečnosti informačného systému. Ide o systém spočívajúci v trinástich kapitolách, v ktorých popisuje praktiky, súbor odporúčaní ako byť spoľahlivými aj v oblasti služieb a bezpečnosti . Tento certifikát by sme chceli obhajovať niekedy v máji budúceho roka. Žiada si to opäť náročnú prípravu, školenia, kompletizáciu dokumentácie, atď. Tento certifikát by nás mal posunúť opäť o čosi ďalej. Ak mám správne informácie, jeho držiteľmi sú len významné svetové firmy a na Slovensku len ich pobočky.

Kolektív odboru kvality a strategického rozvoja - Mgr. Miroslav Vetrák, Ing. Radoslav Račák, Ing. Lucian Oravec, vedúci odboru, Ing. Peter Vrbjar
Foto: O. Kleinová
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová