7.12.2022 00:06:33
Zapojte sa do vianočnej súťaže

S príchodom Vianoc, verte, že prídu čo nevidieť, nás bude len krok deliť od roku, v ktorom podbrezovské železiarne oslávia svoje 170. výročie založenia. Spolu s vami by sme chceli odštartovať čitateľskou súťažou podujatia, ktorými si toto významné výročie budeme po celý rok pripomínať:


VYHLASUJEME SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIU
HISTORICKÚ FOTOGRAFIU
PODBREZOVSKÝCH ŽELEZIARNÍ.

Možno sa vám podarí nájsť v starých rodinných albumoch zábery zo života svojich predkov, ktoré ponúknu aj nám ostatným zaujímavé informácie z histórie. Spoločnými silami môžeme obohatiť dokumenty o našej histórii aj takouto formou.
Podmienky súťaže sú síce podobné, ako v predchádzajúcich rokoch, nepredpokladáme však množstvo fotografií v elektronickej podobe. Nemusíte sa ale obávať, že prídete o vzácnu fotografiu. My si ju prekopírujeme a originál je váš. V tomto prípade počet fotografií neobmedzujeme. Uvítame popis k fotografiám a ak bude foto zaujímavá a vy ju neviete identifikovať, možno prostredníctvom Podbrezovana získame aj bližšie informácie. Niekoľko týždňov máte na to, aby ste prehrabali staré rodinné albumy a stali sa účastníkmi nesporne veľmi zaujímavej súťaže. Jej vyvrcholením bude lákavá cena, ktorú venuje Ing. Jozef Urban, riaditeľ ŽP Informatika, s.r.o.
Fotografie môžete priniesť do redakcie osobne, prípadne doručiť vnútropodnikovou poštou. Ak môžete použiť elektronickú formu, naša adresa je: noviny@zelpo.sk, s uvedeným majiteľa fotografie, pracoviska a telefónneho čísla. Uvítame fotografie aj od našich najvďačnejších čitateľov, tých skôr narodených.Autor (zdroj): redakcia