7.12.2022 02:12:15
Zmena času

Dvakrát ročne si posúvame ručičky hodiniek dopredu alebo dozadu podľa toho, či nastupuje letný alebo zimný čas. V poslednú októbrovú nedeľu, t.j. 25. októbra, končí letný čas a my ručičky hodiniek opäť posunieme z 3. hodiny rannej o jednu hodinu späť (t.j. na 2. hodinu).


Autor (zdroj): internet