10.12.2022 07:12:33
Etika

Moderná etiketa priniesla viaceré zmeny v bežnom oslovovaní. Napríklad oslovenie slečna už bolo vo väčšine európskych krajín zrušené a používa sa iba na výslovné želanie, napríklad v súkromnom styku. V obchodnom živote oslovujte aj mladšie partnerky zásadne pani. Rovnako vyšlo z módy aj oslovenie milostivá pani a môžu si ho dovoliť iba „gavalieri zo starej školy“. Al sa predstavujete sami, svoje tituly vynechajte, nie sú na to, aby ste nimi vyvolávali dojem. Partner sa ich skôr či neskôr dozvie a bude vás primerane oslovovať. Dôležité je, že tak tituly, ako aj funkcie, neprechádzajú na manažérskeho partnera. S oslovením pani inžinierová, pani riaditeľová či pani starostová sa môžete jedine zosmiešniť.






Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová