10.12.2022 06:40:06
Je Sviatok všetkých svätých
Je Sviatok všetkých svätých a my spomíname na tých,
ktorých už nemáme.
Na hrob im kvety položíme a v mysli si ich tváre vybavíme,
v plameni sviečok, spod privretých viečok slzu vyroníme
a ticho si na nich pomyslíme.
Ako nám bolo dobre s nimi žiť,
no teraz ich nechajme v pokoji svoj sen sniť.
V tento deň spomeňme si na tých, čo už nie sú s nami,
no i tak ich máme stále radi.
Tá láska k nim horí ako večný plameň sviec
a ten plameň svieti až do nebies.


Zuzana Hroncová, ťaháreň rúr

Autor (zdroj): v texte