5.10.2022 20:36:33
Výberové konanie: HOTEL BIELA MEDVEDICA - Vedúci (-a) a HOTELA BIELA MEDVEDICA, s. r. o., Bystrá


V Ý B E R O V É
K O N A N I E

HOTEL BIELA MEDVEDICA
s. r. o.
976 44 Bystrá č. 115


ZO OZ KOVO pri Železiarňach Podbrezová a. s. vyhlasuje výberové konanie na funkciu:

Vedúci (-a) a HOTELA BIELA MEDVEDICA, s. r. o., Bystrá


Požadované predpoklady:

- ukončené stredoškolské, prípadne vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru,
- znalosť aspoň jedného svetového jazyka,(angličtina, nemčina) iné – uviesť:
- práca s PC,
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- vodičské oprávnenie skupiny B,
- osobnostné predpoklady - vynikajúce komunikačné a vyjednávacie schopnosti, samostatnosť, pozitívny prístup a orientácia na zákazníka,
- vysoké pracovné nasadenie,

odmeňovanie - základný plat + prémie a odmeny zainteresované na výsledkoch hospodárenia.

Písomné prihlášky spolu s profesijným životopisom zasielajte v termíne do 10. novembra 2009 na adresu :

ZO OZ KOVO pri Železiarňach Podbrezová, a. s.
Kolkáreň č. 35
976 81 Podbrezová

e-mail: murinova@mbox.zelpo.sk
Autor (zdroj): ZO OZ KOVO pri Železiarňach Podbrezová a. s.