10.12.2022 06:37:10
Z prieskumu vyplýva spokojnosť stravníkov: „Koľko ľudí, toľko chutí“,

pravdivosť slovenského príslovia potvrdil aj náš októbrový prieskum spokojnosti so stravovaním, do ktorého sa zapojilo sedemdesiatsedem zamestnancov.
Z prieskumu vyplýva, že šesťdesiatšesť z nich sa stravuje v jedálňach ŽP Gastro servisu (85,7 %), deviati striedavo (11,7 %) a dvaja si nosia jedlo z domu (2,6 %).
Na druhú otázku - o systéme objednávky stravy v jedálňach tejto stravovacej spoločnosti, tridsaťdeväť z nich (50,6 %) si stravu objedáva občas alebo občas využívajú ponuku na voľno, tridsaťštyri (44,2 %) si ju objednáva pravidelne a po 2,6 percenta získali ukazovatele pravidelného (2 účastníci) či sporadického využívania ponuky na voľno (2 účastníci).
Z ponúkaného sortimentu uprednostnilo dvadsaťpäť z nich (32,5 %) mäsité jedlá, devätnástim je to jedno (24,6 %), jedenásti uprednostňujú netradičné jedlá (14,3 %), dvanásti šaláty (15,6 %), ôsmi oddelenú stravu (10,4 %) a dvaja dávajú prednosť múčnym jedlám (2,6 %).
Dvadsiatim siedmim respondentom vyhovuje zdravý stravovací štýl konzumovaných jedál (35 %), trom nevyhovuje (3,9 %), čiastočne spokojných je tridsaťšesť (46,9 %), šiesti to nevedeli posúdiť (7,8 %) a piati sa vyjadrili tak, že tomuto štýlu niečo chýba (6,4 %).
Pre štyridsiatich deviatich účastníkov ankety (63,7 %) sú porcie jedál v ŽP Gastro servise dostačujúce, dvadsaťtri je s nimi spokojných niekedy (29,8 %), traja odpovedali, že nie (3,9 %), jeden je spokojný zriedka (1,3 %) a jeden odpovedal, že nikdy (1,3 %).
Polievky chutia dvadsiatim siedmim respondentom (35,1 %), nechutia siedmim (9,1 %), čiastočne sú s nimi spokojní tridsiati siedmi (48 %) a šiestim v nich niečo chýba (7,8 %).
Päťdesiatjeden z opýtaných odpovedalo na otázku „Dá sa povedať, že v ŽP Gastro servise varia dobre?“ kladne (66,2 %), nie odpovedal jeden (1,3 %), čiastočne spokojných je dvadsať (26 %) a 3,9 percenta získala odpoveď neviem posúdiť (3 účastníkov) a 2,6 percenta chýba tomu niečo (2 účastníkov).
Sortiment ponúkaných šalátov – ako príloh k hlavnému jedlu - je dostatočný pre tridsaťpäť stravníkov (45,5 %), šestnásti odpovedali že nie (20,8 %), dvadsiati dali hlas ukazovateľu niekedy (26 %), piati zriedkakedy (6,4 %), tridsaťšesť volí ponuku niekedy (46,7 %) a deviati stravníci zriedkakedy (11,7 %).
O prostredí jedální ŽP Gastro servisu sa šesťdesiatštyri stravníkov vyjadrilo ako o príjemnom a stále príjemnom (83,1 %), odpoveď ani nie volili piati (6,5 %), nie vždy siedmi (9,1 %) a jeden je spokojný len občas (1,3 %).
Na otázku „Myslíte si, že úroveň stravovania sa u nás zvyšuje?“ odpovedalo štyridsaťjeden z nich áno a jednoznačne (53,2 %), dvadsiati odpovedali ani nie (26 %), siedmi nie (9,1 %) a deviati ju nevedeli posúdiť (11,7 %).
S hygienou podávania stravy je spokojných päťdesiatjeden stravujúcich sa zamestnancov (66,2 %), siedmi sú nespokojní (9,1 %) a devätnásti ju nevedeli posúdiť (24,7 %).
Šesťdesiatim siedmim respondentom vyhovuje súčasný systém objednávania stravy elektronickou kartou (87 %), piatim ani nie (6,5 %) a piatim nevyhovuje (6,5 %).
O službách ŽP Gastro servisu je jednoznačne informovaných päťdesiattri z nich (68,8 %), dvadsaťdva ani nie (28,6 %), dvaja sa o tieto informácie nezaujímajú (2,6 %).
Nákup mrazenej stravy využívajú sedemnásti z účastníkov prieskumu (22 %), ani nie dvadsaťtri (29,9 %), nie vždy piati (6,5 %) a občas mrazenú stravu nakupuje tridsaťdva stravníkov (41,6 %).
Možnosť nákupu mrazenej stravy po vyčerpaní osobného limitu za 2,30 eura, by využili šestnásti (20,8 %), odpoveď asi nie volili dvanásti (15,6 %), o jej nákup nemá záujem tridsaťsedem zamestnancov (48 %), odpoveď možno uviedli traja (3,9 %) a občas by ju využívali deviati (11,7 %).
V sedemnástom bode prieskumu respondenti udeľovali body od jedného po päť. Najviac bodov získal a najväčšiu spokojnosť prejavili k systému objednávania stravy, ktorý získal 324 bodov (priemer 4,20). Druhú priečku obsadila pestrosť sortimentu s 312 bodmi (priemer 4,05), tretiu prostredie s 282 bodmi (priemer 3,66), štvrtú rýchlosť obsluhy 280 bodov (priemer 3,62), piatu kvalita šalátov ( s 277 bodmi (priemer 3,59), šiestu kvalita polievok s 230 bodmi (priemer 2,98), siedmu kvalita pečiva s 226 bodmi (priemer 2,94) a ôsmu kvalita nápojov so 174 bodmi (priemer 2,26).


Na vaše pripomienky odpovedá riaditeľ spoločnosti Jozef Krella:


Prečo nepodávate k obedom ovocie?
- Na základe rozhodnutia ŽP a.s. boli prídavky zrušené.

Bolo by možné dostať šalát aj k inej strave? Napríklad k oddelenej?
- Budeme uvažovať o možnosti ponuky na dokúpenie šalátov k iným jedlám.

Prečo je oddelená strava pripravovaná amatérskym spôsobom?
- Oddelená strava nie je pripravovaná amatérskym spôsobom- recepty preberáme z dostupnej odbornej literatúry.

Ku kvalite polievok bolo pripomienok viac - ako napríklad: uvítala by som viac zeleninových nezahustených polievok, často sú riedené vodou, často v nich cítiť veľa bujónu a sójovej omáčky, inak bývajú celkom dobré, väčšinou sú chutné, ale v niektorých je nadbytok červenej papriky, niekedy je v nich priveľa zahustenia, niekedy nechutné, s neurčitým obsahom (mleté mäso z konzervy, červená papriková masť, lacná saláma v hrachovej polievke...),niekedy sú riedke, občas sú riedke, nespokojnosť s nadmerným používaním papriky v polievkach, polievky sú dosť slané a nemuseli by obsahovať salámu, niekedy sú bez chuti, ale viete veľmi dobre pripraviť držkovú polievku, nemuselo by byť toľko zapražených polievok, kyslé polievky sú výborné, niekedy sa vyskytujú v polievke halušky, ktoré sú nechutné....


- Jedlá varíme podľa receptúr, nepoužívame mäso z konzerv, saláma v hrachovej polievke je podľa receptúry, sójovú omáčku používame len do
hlavných mäsitých jedál asi päť druhov v polievkach vôbec, dôrazne upozorníme kuchárov na varenie menej slaných polievok. Ale aj tu platí, že vždy sa všetko nepodarí... a nedá sa všetkým vyhovieť. Závodné stravovanie slúži na regeneráciu pracovných síl počas pracovnej zmeny, preto má zamestnávateľ zo zákona povinnosť poskytovať hlavné jedlo. Pre gurmánske zážitky treba navštíviť reštauráciu.

Prečo na špíz nepoužívate kvalitné klobásy ako predtým, ale lacné párky?
- Mali sme dodávateľa polotovarov, ktorý vyrábal tento druh polotovaru z klobásy a prešiel na párky, preto sme začali vyrábať špízy sami. Tento problém by v budúcnosti nemal byť aktuálny.

Cesto na pizzu nemá chuť ako v reštaurácii.
Znovu zopakujem, my nie sme špecializovaná reštaurácia.

Privítali by sme rozšírenie sortimentu ponúkaných šalátov, ako príloh.
- Samozrejme, v rámci možností môžeme zabezpečiť širší sortiment ponuky, treba rozlišovať letné zimné obdobie.

Prostredie je čisté, ale také chladné. Prečo nie sú napríklad steny farebné? záclony...
- Netvrdím, že to tak nemôže byť, ale ja si myslím, že z hľadiska hygieny je biela farba stien najvyhovujúcejšia. A čo sa týka záclon, myslím si, že vzhľadom na veľkosť jedální by to skôr urobilo nežiadúci efekt.

Ak zamestnanec nepríde nečakane do práce, je problém s objednanou stravou.
Problém s objednávkou stravy sa vyskytuje napríklad aj v popoludňajšej zmene. Ak si chcem objednať stravu na nasledujúcu popoludňajšiu zmenu, napríklad na utorok, nie je to možné, môžem objednávať až na stredu.
- Využívame všetky možnosti elektronického stravovacieho systému, to isté nech robia aj stravníci, systém umožňuje objednávanie desať dní vopred.

Na stoloch niekedy chýbajú dochucovadlá...
- Žiaľ, ešte stále sa nám stáva, že po skončení pracovnej zmeny zistíme, že „chýbajú“ tam, kde sme ich ráno dali.

Prečo nedávate k mrazenej strave polievku a pečivo?
- Odber mrazených jedál je náhradné plnenie za neodobrané teplé jedlo.

Prečo kompletná strava, ktorú si môžeme dokúpiť nad limit, stojí 3.13 €?
- Toto je zmluvne dohodnutá cena za jedno jedlo so ŽP a.s., zamestnanci majú do limitu jedlá dotované podľa počtu odpracovaných zmien.

Prečo ponúkate mrazenú stravu nad limit za 2.30 €?
- Toto je cena pre všetkých odberateľov ako cena tovaru, nie ako dotovaná zamestnanecká strava.

Uvítala by som predaj zákuskov
- V súčasnosti neuvažujeme o rozšírení sortimentu o zákusky.

Voda z automatov sa nedá piť, keď filtre nikto nevymieňa.
- V automatoch nie sú žiadne filtre, sú tam sitká, ktoré sú pravidelne čistené.

Neuvažujete o zmene nápojov. Tie z koncentrátov asi nie sú najzdravšie.
- Stravník má možnosť okrem nápoja piť aj vodu z automatu. V jedálni o zmene neuvažujeme.

Viacerí respondenti by privítali v kantínach skrinky na pripomienky
- Nie je problém. Skrinky budú opätovne inštalované v obidvoch jedálňach.


S cieľom spätnej väzby

Aj napriek tomu, že z našej ankety, v ktorej mal každý možnosť vyjadriť svoj názor, a to buď anonymne alebo s uvedením svojho mena, nevyplynula závažná nespokojnosť, skôr prevláda spokojnosť so službami ŽP GASTRO servisu, s. r.o., vedenie spoločnosti opätovne menovalo stravovaciu komisiu, ktorej členmi sú zástupcovia jednotlivých úsekov a členovia dielenských výborov OZ KOVO oceliarne, valcovne bezšvíkových rúr, ťahárne rúr a centrálnej údržby. Poslaním stravovacej komisie bude sledovať a prehodnocovať úroveň a kvalitu stravy poskytovanej zamestnancom spoločnosti dcérskou spoločnosťou ŽP GASTRO servis, s. r.o. Bude sledovať skladbu jedálneho lístka a riešiť návrhy a pripomienky vás, stravníkov. Využite preto možnosť vkladať svoje pripomienky do skriniek, ktoré budú inštalované v jedálňach v starom i novom závode v najbližších dňoch.

Blahoželáme

Zo 77 účastníkov ankety, ktorí nezostali v anonymite, bol vyžrebovaný Peter DOBÁK z hutníckej druhovýroby. Blahoželáme a o cenu, ktorú do žrebovania venuje riaditeľ ŽP GASTRO servisu, s.r.o., Jozef Krella - desať mrazených obedov, sa prihláste v redakcii Podbrezovan na tel. čísle 2711.
Autor (zdroj): redakcia