10.12.2022 05:55:45
November

Svetová organizácia UNESCO vyhlásila 10. november za Svetový deň vedy pre mier a rozvoj, 17. november za Medzinárodný deň tolerancie, 20. november za Svetový deň detí a 21. november za Deň filozofie. V tomto mesiaci si pripomenieme 20. Deň spriemyselnenia Afriky, 21. Svetový deň televízie, 25. Medzinárodný deň eliminácie násilia voči ženám a 29. Medzinárodný deň solidarity s ľuďmi Palestíny.
Významnými dňami pre Slovensko budú 14. november, kedy sa uskutočnia voľby zástupcov do orgánov samosprávnych krajov a štátny sviatok pripadajúci na 17. november - Deň boja za slobodu a demokraciu.
Podbrezovské železiarne si 11. novembra pripomenú dvadsaťpäť rokov odvtedy, ako sa začalo s demontážou starého vertikálneho zariadenia plynulého odlievania ocele, na ktorom sa odlievali kontinuálne odlievané bloky od roku 1962. V novembri 1999 bola v ťahárni rúr inštalovaná automatická linka na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním, slúžiaca pre dĺžky rúr do desať metrov a v ťahárni rúr bola inštalovaná linka na spracovanie výmenníkových rúr. Išlo o pokračovanie technologického toku linky na odstraňovanie otrepov rúr kefovaním. Linka na spracovanie výmenníkových rúr bola inštalovaná do prvej haly vtedajšej ťahárne rúr 2.


Autor (zdroj): Viera Kúkolová