28.1.2023 20:25:28
12. výstava stavebníctva PRO ARCH


V dňoch 21. - 24.apríla 2009 sa v Banskej Bystrici uskutočnila 12. výstava stavebníctva PRO ARCH, 12. výstava vybavenia hotelov a welness PRO HOTEL, 8. výstava regionálneho rozvoja PRO REGION, 5. výstava obnoviteľných zdrojov a úspor energie PRO ENERGO, 5. výstava úžitkových vozidiel a komunálnej techniky a 5. výstava zhodnocovania a recyklácie odpadov PRO EKO.

Celkovo sa na výstavách prezentovalo okolo dvestotridsať vystavovateľov zo Slovenska, Českej republiky, Poľska, Rakúska, Nemecka a Holandska. Výstava PRO EKO je najväčšou ekologickou výstavou a zúčastnilo sa jej šesťdesiatsedem vystavovateľov. Medzi nimi mala svoje zastúpenie, prostredníctvom spoločnosti ŽP EKO QELET, ŽP GROUP. Obchodného riaditeľa ŽP EKO QELET Ing. Viliama Ryšavého sme požiadali o zhodnotenie priebehu výstavy : „...výstavy sme sa zúčastnili ako jeden z mála autorizovaných spracovateľov starých vozidiel. Na tohtoročnej výstave, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi, určite bolo badať, že je tu ťažké obdobie, ja však považujem našu účasť na výstave určite za prínos.Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová