28.1.2023 20:29:30
DEŇ NARCISOV

Boj proti rakovine sa už trinásty raz spája s Dňom narcisov. Túto akciu symbolizuje žltý kvietok jari a nádeje, ktorý si na odev pripíname, aby sme aj takýmto spôsobom vyjadrili solidaritu s postihnutými touto chorobou. Darované príspevky zo 17. apríla budú aj v tomto roku smerovať, prostredníctvom Ligy proti rakovine, do projektov zameraných na starostlivosť o onkologických pacientov a služby pre zlepšovanie kvality ich života, na diagnostiku, liečbu a ich rehabilitáciu.
Verejné zbierky sa uskutočnili 17. apríla vo všetkých krajoch Slovenska. Deň narcisov v Podbrezovej organizovali žiaci našich súkromných škôl, vedení Mgr. Ľudmilou Tichou v škole, obci a akciovej spoločnosti Železiarne Podbrezová.


  • V Železiarňach Podbrezová a.s. príspevky predstavovali 369 eur (11 116,50 koruny).
  • V Súkromnej strednej odbornej škole hutnícke ŽP, Súkromnom gymnáziu ŽP a obci Podbrezová aktivisti vyzbierali 198,70 eura (5 986 korún).
  • V meste Brezno verejná zbierka predstavovala 3 345,93 eura (100 799,48 koruny).

Foto: A. Nociarová
Autor (zdroj): Viera Kúkolová