10.12.2022 06:23:57
Naša anketa: Čo vás viedlo k zapojeniu sa do zbierky?Bc. Mária Machyniaková, odbor obrany a ochrany
- Osobné skúsenosti, moja maminka zomrela na onkologické ochorenie. Odvtedy uplynuli štyri roky, a ja prispievam vždy, a všade kde sa dá, do verejných zbierok smerovaných do tejto oblasti.

Peter ZIFČÁK, oceliareň
- Veľa o tom čítame, veľa sa o tom hovorí. Náš zdravotný stav, ale aj našich kamarátov, spolupracovníkov, členov rodiny by nám nemal byť ľahostajný a pomôcť, to by malo byť samozrejmé pre každého z nás.


Mária PAČESOVÁ, energetika
- Vedú ma k tomu skúsenosti z okolia, aj kolegyne mali toto ochorenie, prežívali sme ho s nimi. Možno aj to malo vplyv na rozhodnutie prispievať na zlepšenie situácie a nemusí to byť práve len v Deň narcisov.

Marián Hôrčik, doprava
- Treba proti tejto hnusnej chorobe nášho storočia stále bojovať a ja si myslím, že aj takýmito príspevkami na zakúpenie lepších diagnostických prístrojov sa nám to podarí. To je dôvod prečo aj dnes prispievam.

Foto: A. Nociarová
Jozef GIERTL, energetika
- Ja podporujem všetky akcie, ktoré sú vyhlásené ako verejné zbierky pre onkológiu. Robím to nielen preto, že aj v rodine máme s ňou skúsenosť. Som ochotný pomôcť, aspoň takýmto spôsobom.
Autor (zdroj): Viera Kúkolová