10.12.2022 06:00:42
Neprehliadnite!

Vzhľadom na plánovanú prehliadku a údržbu elektrickej inštalácie a elektrického zariadenia v Železiarňach Podbrezová bude prvého mája od šiestej do tretej popoludní vypnutý elektrický prúd. Obyvatelia Podbrezovej – časti Kolkáreň, by si mali v posledný aprílový deň (pred odstávkou) zabezpečiť minimálne množstvo pitnej vody, nakoľko po vyprázdnení vodojemu na Bendíčke by mohlo dôjsť k jej nedostatku. V ostatných častiach obce bude dodávka pitnej vody zabezpečená. Upozorňujeme aj užívateľov PC, aby pri odchode z práce pred dňom pracovného voľna povypínali výpočtovú techniku, aby predišli zbytočným problémom.Autor (zdroj): Prevádzkareň energetika