28.1.2023 21:25:20
Postúpil do finále


Prezentácia žiakov pred hodnotiacou komisiou
Foto: P. Mlynarčík


V Bratislave sa 16. apríla 2009 uskutočnilo šieste finále súťaže SYGA, konané pod záštitou firmy Siemens.
Do súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť študenti stredných odborných škôl s elektrotechnickým zameraním, sa zapojilo dvadsaťpäť škôl z celého Slovenska.

Najlepších desať projektov, medzi ktorými bola aj práca „Zvárací automat zakružovaných rúr veľkých priemerov“ žiaka Súkromnej strednej odbornej školy hutníckej ŽP, postúpilo do finále.

Filip Hiadlovský, ktorý projekt spracoval pod vedením učiteľa odborných predmetov Ing. Petra Flašku, ho prezentoval pred hodnotiacou komisiou. Za aktívnu účasť v celoslovenskom finále súťaže SYGA bol Filip Hiadlovský ocenený diplomom. Účasťou v súťaži a vo finále naša škola získala skúsenosti z tvorby a prezentácie projektov na celoslovenskej úrovni.

Účastníci finále sa, v rámci prezentácie štyroch najlepších projektov, v aule Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity Bratislava oboznámili aj s odborným učebňami na vyučovanie programovania logických automatov, manipulátorov, elektrických a pneumatických systémov.


Autor (zdroj): Ing. Peter Mlynarčík, zástupca riaditeľky SSOUH ŽP a.s.