10.12.2022 06:58:47
Spomienky a poďakovania


Dňa 9. mája si pri svätej omši o 7,30 hod. v Piaristickom kostolíku v Brezne pripomenieme nedožitých 25 rokov nášho milovaného syna, brata, vnuka
Miška Sotáka z Brezna.
S láskou a smútkom spomínajú rodičia, bratia, rodina a najbližší priatelia
...Dňa 12. mája si pripomenieme rok odvtedy, ako nás navždy opustila milovaná manželka a matka
Mária JAROŠOVÁ z Brezna.
S láskou spomínajú manžel, syn a ostatná smútiaca rodina
...„Len kytičku kvetov z lásky ti na hrob môžeme dať, pokojný spánok ti priať. Modlitbu tichú odriekať a s bolesťou v srdci na teba spomínať.“
Dňa 25. apríla uplynie tretie výročie úmrtia našej drahej maminky, svokry, starinky a prastarkej
Anny ŠUHAJDOVEJ z Lopeja.
S láskou spomínajú dcéra Hanka s manželom Dušanom, vnučky Ivka a Aninka s priateľom Michalom, pravnúčik Miško a ostatná rodina
...

„Slzy stekajú po lícach, rany bodajú do srdca, tak prázdno je bez teba, mami. Kto vylieči naše rany? To večné ticho bez teba, zmenila si sa v anjela. Pozeráš na nás z výšky, si tu i keď tu nie si...“
Dňa 8. mája si pripomíname nedožité 74. narodeniny našej milovanej maminky, starej a prastarej mamy
Kataríny STEINSDORFEROVEJ, rod. Szarvasovej.
S láskou a vďakou spomínajú deti Svetozár, Tatiana, Katarína
Miroslav, Alica a Ivan s rodinami, dvanásť vnúčat a sedem pravnúčat
...

„Roky chýbaš medzi nami. Odišiel si náhle, zostali sme sami. Stíchlo srdce i tvoj hlas, no zostali spomienky v nás. Čas plynie, ako tichej vody prúd, kto ťa poznal a mal rád, nevie zabudnúť. Len kytičku kvetov na hrob ti môžeme dať a v plameňoch sviečok na teba s láskou spomínať.“
Dňa 18. mája uplynú štyri roky odvtedy, čo nás náhle opustil
Ján KVIETOK z Medveďova.
So smútkom v srdci spomínajú manželka, dcéra a synovia
...

Dňa 29. apríla uplynulo šesť rokov odvtedy, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel a otec
Miloš ŠEDIVKA z Brezna.
S bolesťou a láskou v srdci spomína manželka, syn a ostatná smútiaca rodina


Autor (zdroj): v texte