28.1.2023 21:09:52
Úvahy o odvahe

  • Pesimista vidí problémy v každej príležitosti. Optimista vidí príležitosť v každom probléme.
  • „Nie“ povedané s plnou rozhodnosťou je oveľa cennejšie ako „áno“ povedané len preto, aby sme sa vyhli problémom.
  • Najlepšie je spoliehať sa na pomocnú ruku, tú, čo človeku trčí z rukáva vlastného kabáta.
Autor (zdroj): internet