10.12.2022 06:16:01
Uznanie za prácu s mládežou


Pri príležitosti jubilejného 25. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v programovaní, 25. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v elektronike a 10. ročníka celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve sa dostalo za dlhoročnú, obetavú prácu s talentovanou mládežou uznania pedagógovi našich súkromných škôl Ing. Slavomírovi ILAVSKÉMU, vyučujúcemu informatiku a odborné elektrotechnické predmety. Ďakovný list v mene podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Jána Mikolaja mu odovzdal riaditeľ Školského výpočtového strediska Ústavu informácií a prognóz školstva Mgr. Stanislav Slačka.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová