28.1.2023 20:36:14
Získaním certifikátu ISO 22000:2005 spoločnosť ŽP - Gastroservis opäť postúpila o stupienok vyššie


Neustálym skvalitňovaním svojej činnosti spoločnosť ŽP – Gastroservis, s.r.o, patrí medzi slovenských výrobcov jedál spĺňajúcich nielen európske, ale aj celosvetové požiadavky na prípravu teplých i mrazených jedál.
V júli 2002 získala certifikát HACCP – systému riadenia kvality pre hygienické znaky požívatín a jedál, ktorého platnosť bola následne potvrdená o tri roky. Ďalšou, pre túto spoločnosť významnou udalosťou, bolo získanie certifikátu podľa normy ISO 22000:2005 – systému manažérstva bezpečnosti potravín a požiadaviek na organizáciu potravinového reťazca. Dňa 17. apríla 2009 ho slávnostne odovzdal Ing. Ladislav Papík, riaditeľ audítorskej spoločnosti SGS Slovakia, a.s., Jozefovi Krellovi, riaditeľovi ŽP – Gastroservis, s.r.o., za prítomnosti členov Predstavenstva ŽP a.s., Ing. Ľudovíta Ihringa, Ing. Márie Niklovej a predsedu Dozornej rady ŽP Ing. Jána Banasa.

„Získaním tohto certifikátu spoločnosť ŽP – Gastroservis opäť postúpila o stupienok vyššie, pretože norma ISO 22 000:2005 hovorí o komplexnom zabezpečení a spracovaní potravín. Ide o veľmi prísnu normu, ktorá v sebe združuje kvalitu, zdravú výrobnú prax a hygienu. Spoločnosť ŽP – Gastroservis získala najvyššie ocenenie z oblasti potravinárstva a jej produkty, podľa uvedenej normy, zodpovedajú najvyššej kvalite,“ povedal Ing. Ladislav Papík a dodal, že „...v oblasti výroby jedál nejde, na slovenské pomery, o bežnú certifikáciu, tá je určitým spôsobom zabehnutá len pri spracovaní potravín. Získaním certifikátu sa ŽP – Gastroservis zaradil medzi prvých výrobcov jedál na Slovensku, ktorí ho vlastnia.“
Sprava - Ing. Ladislav Papík, riaditeľ SGS Slovakia, a.s., odovzdáva certifikát Jozefovi Krellovi, riaditeľovi našej stravovacej spoločnosti. Foto: A. Nociarová

Cieľom normy ISO 22000:2005 je identifikovať a príslušne ovládať riziká na každom stupni potravinového reťazca. „V zmysle uvedeného sa zameriavame hlavne na zvýšenie spokojnosti zákazníkov prostredníctvom efektívneho ovládania potravinových rizík,“ zdôraznil Jozef Krella. „Sme si plne vedomí povinnosti bezpečného zaobchádzania a spracovania potravín, ale aj toho, že na potravinovom reťazci nie sme jediní. Kvalita stravy záleží od jej prvovýrobcov – poľnohospodárskych produktov, živočíšnej výroby cez dodávateľov až po výrobcov jedál.“ Pripomenul, že i tento deň sa zapíše medzi významné, avšak nesmieme zabúdať, že spoločnosť ŽP – Gastroservis je už zabehnutou organizáciou, ktorá sa vždy vo svojej činnosti riadila a riadi vnútroštátnymi predpismi v oblasti výroby jedál, medzi ktoré na prvom mieste patrí Potravinový kódex. K nemu pribudol v 2002 prvý certifikát HACCP a ďalším úspešným krokom k spotrebiteľom je získanie certifikátu ISO 22000:2005. „Uvedené normy ovplyvňujú našu činnosť k neustálej kvalite, avšak je tu náš každodenný „interný audítor“ – stravník, ktorý ju zhodnotí najprísnejšie.“
Autor (zdroj): Viera Kúkolová