9.2.2023 12:46:56
Európske voľby sa uskutočnia 6. júna 2009

Blíži sa šiesty jún 2009 a my už druhýkrát dostaneme možnosť vybrať si svojich zástupcov do Európskeho parlamentu. V júni 2004 svoju šancu využilo len 16,9 percenta Slovákov a zvolili štrnásť europoslancov.
Európsky parlament je jedinou inštitúciou Európskej únie volenou priamo občanmi. Spočiatku členovia Európskeho parlamentu neboli volení priamo občanmi, ale predstavovali veľvyslancov národných parlamentov jednotlivých členských krajín. Postupným rozširovaním únie sa zvyšoval počet poslancov a vznikla potreba dôslednejšej kontroly činností inštitúcií Európskej únie.
Občania takisto chceli vyjadriť svoj názor na dianie, riešením preto bolo zavedenie priamych volieb, ktoré sa konajú od roku 1979 pravidelne každých päť rokov. Všetci občania Európskej únie majú právo voliť a kandidovať bez ohľadu na to, v ktorej krajine Európskej únie žijú.Európsky parlament je významný aktér pri prijímaní rozhodnutí Európskej únie. Jeho význam sa neustále zvyšuje. Kým na začiatku bol len poradným orgánom, dnes schvaľuje zákony na európskej úrovni, nadobúdajúce platnosť vo všetkých členských štátoch. V Európskom parlamente je dvadsať stálych parlamentných výborov, ktoré sa špecializujú pre jednotlivé oblasti. Okrem stálych môže parlament zriadiť aj dočasné a vyšetrovacie výbory. Európsky parlament tvoria zástupcovia všetkých členských krajín, ktoré sa vyznačujú nielen kultúrnou a historickou rozmanitosťou, ale aj jazykovou odlišnosťou. V Európskom parlamente sa hovorí dvadsiatimi tromi jazykmi. Vstupom Slovenska do Európskej únie získali občania k slovenskému aj európske občianstvo, čím získali právo svojou účasťou vo voľbách rozhodnúť, kto ovplyvní budúcnosť takmer päťsto miliónov občanov Európskej únie a smerovanie dvadsiatich siedmich členských krajín.
Voliť budeme trinástich zástupcov zo Slovenska, ktorí budú mať najbližších päť rokov vplyv na budúce smerovanie únie. Je preto dôležité, aby tam boli ľudia, ktorým dôverujeme a stotožňujeme sa s ich názormi. Jedinečnou príležitosťou je naša účasť vo voľbách.

(REIC BB)

Ilustračné foto P. Halmos


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová