9.2.2023 14:37:44
Maturity na „nečisto“


Dňa 30. apríla v rámci projektu KOMPARO si žiaci tretieho ročníka Súkromného gymnázia ŽP vyskúšali maturity na „nečisto“. Testy zo slovenského jazyka a literatúry, anglického jazyka a matematiky písalo v tento deň viac ako tisíc štyristo budúcoročných maturantov na celom Slovensku. Testy pripravila spoločnosť Exam testing a upravila ich formu tak, aby sa čo najpresnejšie zhodovali s externými maturitnými testmi. Účasť tretiakov na testovaní sa tak stala vhodným tréningom, či „generálkou“ na „ostré“ maturitné testy, ktoré žiakov čakajú v budúcom školskom roku a možnosťou porovnať výsledky našej školy s inými školami.
Výsledky testov poslúžia učiteľom k uvedomeniu si slabých a rizikových stránok v pripravenosti ich žiakov a žiakom poskytnú dostatok podkladov k tomu, aby predišli riziku neúspechu pri „ostrej“ maturite. Termín podania prihlášok na maturitné skúšky pre terajších tretiakov je 15. september 2009. Vedenie školy verí, že maturity na nečisto donútia aj posledných spiacich žiakov, aby sa zobudili.
Projekt KOMPARO je realizovaný bez finančných prostriedkov štátu. Ďakujeme preto Rade rodičov SGŽP, ktorá uhradila všetky náklady spojené s testovaním.
Autor (zdroj): PaedDr. Katarína Zingorová