9.2.2023 13:09:32
Na aktuálnu tému: Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na spoločnosti ŽP GROUPKomplikovaná situácia na trhu, spôsobená finančnou a hospodárskou krízou, poznamenala aj spoločnosti ŽP GROUP, čo si vyžiadalo zásadné rozhodnutia zo strany Predstavenstva ŽP a.s. O bližšie informácie sme požiadali Ing. Ľudovíta Ihringa, člena predstavenstva a riaditeľa pre kapitálový rozvoj:

- Predstavenstvo ŽP a.s. bolo vo februári nútené prijať rozhodnutie o zastavení výroby presných a navarovacích oblúkov v Tažírnach trub Svinov. Dôvodom, prečo sme tak museli urobiť po trinástich rokoch výroby, bol nedostatok zákaziek.

S väčšinou zamestnancov bol rozviazaný pracovný pomer k 31. marcu 2009, časť sa podieľala na prácach spojených s prípravou na zatvorenie fabriky. Technologické zariadenia boli zakonzervované tak, aby bola možnosť obnovenia výroby v prípade opätovného oživenia trhu.
V areáli spoločnosti bude zriadený sklad hutníckeho materiálu pre maloodberateľov z regiónu Moravy a Poľska a zostane v ňom pracovať desať zamestnancov. Paradoxom je, že v čase kúpy tejto spoločnosti sme zachraňovali zamestnanosť na severnej Morave a dnes musíme dúfať, že presun zákaziek do Podbrezovej môže prispieť k udržaniu zamestnanosti v ťahárni rúr materskej spoločnosti.
V apríli došlo k ďalšiemu nepopulárnemu rozhodnutiu zo strany predstavenstva. Od 1. júna 2009 bude zrušená výroba v spoločnosti ŽP PRAKO, s.r.o. Prakovce. Táto spoločnosť počas ostatných dvoch rokov vykazovala vysoké straty z hospodárenia a nepodarilo sa ich zastaviť ani rozbehom revitalizačného procesu a prijatím racionalizačných a technologických opatrení zameraných na skvalitňovanie výroby a riadenia spoločnosti. V období hospodárskej krízy sa závodu na výrobu kovaných prírub a zápustkových výkovkov pre strojárstvo, energetiku a automobilový priemysel nedarilo získať zákazky na svoju produkciu na domácom, ani na zahraničnom trhu. Pred štyrmi rokmi, keď sme privatizovanú spoločnosť Prako – Príruby preberali do ŽP GROUP, sme okrem očakávania synergických efektov v rámci skupiny, nepochybne prispeli aj k udržaniu zamestnanosti v kraji, kde je pracovných príležitostí veľmi málo. Zložitá situácia spôsobená finančnou a hospodárskou krízou nás dnes prinútila k definitívnemu zastaveniu výroby v ŽP PRAKO Železiarne Podbrezová. Naše rozhodnutie je konečné a areál, vrátane technologického zariadenia, bude ponúknutý na predaj.
Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová