20.7.2023 11:03:02
Blahoželáme jubilantom – januárovým

pracovné jubileá
35 - ročné
Kazimír MARTINKOVIČ
30 - ročné
Štefan GREGUŠ, Anna DOBIAŠOVÁ, Ema KUCBELOVÁ, Mária PAČESOVÁ
25 - ročné
Soňa DUBÉCIOVÁ, Dušan HÁLKA, Jaroslava NÚTEROVÁ, Oľga PRESPERÍNOVÁ
20 - ročné
Jozef HEILER, Milan KURACINA, František MUCO, Milan ORAVKIN, Milan POPROVSKÝ, Terézia ŠIMINSKÁ

životné jubileá
Milan GIERTL, Vladimír GIERTLI, Ľubomír JUHANIAK, Mária JUROŠOVÁ, Juraj KŇAZOVICKÝ, Pavol KOŠTIAL, Anna MAJERÍKOVÁ, Pavel ORAVKIN, Emil RIES, Oľga GAJDOŠÍKOVÁ, Pavol GIERTL, Daniel HRNČIARIK, Miroslav HUŤKA, Dušan KOČICKÝ, Miroslav KUREK, Milan LENK, Jozef MAKOVNÍK, Jaroslav OBOŇA, Ing. Marián STRMEŇ, Vladimír TOKÁR, Anton TŔNIK, Viera VOLFGANGOVÁ, Jozef JANOŠTIAK, Jaroslav NEDELJAK, Ján ŠVANTNER


Autor (zdroj): Personálny odbor