1.6.2023 21:02:02
Ďakujem

Ďakujem generálnemu riaditeľovi Železiarní Podbrezová a.s. Ing. Vladimírovi Sotákovi za úsilie vynaložené pre záchranu života môjho manžela Jozefa Pastoreka.

Manželka
Autor (zdroj): v texte