1.6.2023 20:53:04
Elektronické mýto sa týka aj nás

V zmysle zákona č. 25/2007 Z.Z., Slovenská republika zmenila od 1. januára 2010 systém spoplatnenia cestnej siete z diaľničných nálepiek na systém elektronického výberu mýta. Táto zásadná zmena sa týka motorových vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, jazdných súprav s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony určených na prepravu tovaru a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb, vrátane vodiča.
Spoplatnené sú vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy. Riešenie elektronického výberu mýta je založené na najvyspelejšej technológii GPS - GSM.
Je samozrejmé, že táto zmena sa významne dotýka aj takého prepravcu, akým sú Železiarne Podbrezová a.s. Ako každý dopravca, aj my sme pred vstupom do systému museli splniť viaceré legislatívne, ako aj technické požiadavky od registrácie, výberu režimu platby, až po samotnú montáž palubnej jednotky.
Vzhľadom k tomu, že sme sa prípravou vstupu do systému elektronického mýta už dlhšiu dobu zaoberali veľmi zodpovedne a v dostatočnom predstihu, všetky potrebné náležitosti sme stihli splniť včas a 27 motorových vozidiel od 1. januára 2010 podlieha tomuto spoplatneniu.
Prechod z našej strany môžeme pokladať za plynulý, otázkou však je, ako bol systém pripravený zo strany vybraného prevádzkovateľa - firmy SKY Toll? Tí, čo sledujú dianie okolo zavádzania elektronického mýta na Slovensku si dajú odpoveď aj sami. Z nášho pohľadu sú zatiaľ v tomto systéme značné rezervy a nejasnosti. My sami sme už museli uplatniť niekoľko reklamácií. Tieto nedostatky a nejasnosti v súčasnosti konzultujeme s prevádzkovateľom mýtneho systému fa SKY Toll a združením dopravcov ČESMAD.Autor (zdroj): Ing. Peter Krajan, vedúci prevádzkarne doprava