25.3.2023 09:15:48
Opravy vo valcovni bezšvíkových rúr

V čase vianočných sviatkov
- 26. decembra sa začali opravy
vo valcovni bezšvíkových rúr a ukončené boli 10. januára
2010.

Všetkým zúčastneným patrí poďakovanie za ich zdarný
priebeh, o ktorom sa dočítate v budúcom čísle Podbrezovana.Ilustračné foto: A. Nociarová


Autor (zdroj): Mgr. Oľga Kleinová